Pages

Search This Website

Thursday 30 March 2023

બેંક ઓફ બરોડા WhatsApp બેંકિંગથી બેન્ક બેલેન્સ કેવી રીતે ચેક કરવું

BOB WhatsApp Banking Service:

 શું તમે બેંક ઓફ બરોડા WhatsApp બેંકિંગથી બેન્ક બેલેન્સ ચેક કરવા માંગો છો? Bank of Baroda ના ગ્રાહકો હવે WhatsApp દ્વારા તેમના ખાતાની બેલેન્સ તપાસવા, નવીનતમ પાંચ વ્યવહારોનું Mini Statement મેળવવા અને તેમના ચેકની સ્થિતિ વિશે શકશે.
બેંક ઓફ બરોડા વોટ્સએપ બેન્કિંગ હિન્દી અને અંગ્રેજી વર્ઝનને માં ઉપલબ્ધ છે. બેંકિંગ સેવાઓની 24/7 સુલભતા, ઉપયોગમાં સરળતા અને તમામ ગ્રાહકો માટે સુવિધા એ WhatsApp સેવાના મુખ્ય ફાયદા છે. તે સુરક્ષિત અને સલામત છે.

BOB WhatsApp Banking વોટ્સ એપ થી બેલેન્સ ચેક 

BOB WhatsApp Banking Service: આ સેવા દ્વારા હવે તમે તમારા આ સુવિધા હેઠળ, તમે તમારા ઘરની આરામથી તમારા એકાઉન્ટનું બેલેન્સ અને સ્ટેટસ પણ ચેક કરી શકો છો.
બેંક ઓફ બરોડા Whatsapp બેંકિંગ નીચેની સેવાઓ પૂરી પાડે છે:

• એકાઉન્ટ બેલેન્સ તપાસો.
• અગાઉના પાંચ વ્યવહારોનો સારાંશ મેળવો.
• ચેક સ્ટેટસ માટે વિનંતી.
• ડેબિટ કાર્ડ બ્લોક કરો.
નિયમો અને શરતો સ્વીકૃતિ (OTP સાથે) સાથે WhatsApp બેંકિંગ નોંધણી
• ચેકબુક માટે પૂછો.
• તમારું નોંધાયેલ ઈમેલ સરનામું જાણો.
• એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ
• UPI બંધ કરવું
• એકાઉન્ટ સસ્પેન્શન (ડેબિટ ફ્રીઝ)
• ડેબિટ કાર્ડ્સ (POS, ECOM, ATM) પર સ્થાનિક વ્યવહારોને અવરોધિત કરવું
• આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો માટે POS, ECOM અને ATM પર ડેબિટ કાર્ડ્સને અવરોધિત કરવું
WhatsApp બેંકિંગ માટે નોંધણી અને ડિરજિસ્ટ્રેશન સુવિધાઓ
• આવશ્યક સેવાઓ માટે OTP માન્યતા (જેમ કે ચેકબુક માટેની વિનંતી, ડેબિટ કાર્ડને બ્લોક કરવા, સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો માટે કાર્ડને અક્ષમ કરવા, WhatsApp બેંકિંગની નોંધણી અથવા ડી-રજિસ્ટ્રેશન અને UPIને અક્ષમ કરવા).

બેંક ઓફ બરોડાની વોટસઅપ બેંકીંગ સુવિધા માટે નીચે ના સ્ટેપ ફોલો કરો.

 • સૌ પ્રથમ BOB Whatsapp Number +918433888777 પર hi લખી મેસેજ કરો.
 • ત્યારબાદ તમને Terms Condition Agree કરવા માટે કહેશે. Agree કરો.
 • બેંક ઓફ બરોડાની આ સુવિધાનો લાભ 24 x 7 મેળવી શકાય છે.
 • બેંક ઓફ બરોડા WhatsApp બેંકિંગ માટે કેવી રીતે રજીસ્ટર કરવું?

  સ્ટેપ:1 

  • આ સુવિધા માટે પહેલા તમારા મોબાઈલમાં BOB WhatsApp નામથી આ નંબર +918433888777 સેવ કરો.

  સ્ટેપ:2

  •  નંબર સેવ થયા પછી, WhatsApp નો ઉપયોગ કરીને આ નંબર પર “Hi” મોકલો અને વાતચીત શરૂ કરો.
  સ્ટેપ:3 
  • બેંક ઓફ બરોડા ની આ વોટ્સએપ સેવાઓ 24 કલાક ઉપલબ્ધ રહેશે.

  • BOB WhatsApp Banking Service

   Important Link


   BOB BANK Whatsapp Number
   અહિં ક્લીક કરો
   માહિતી ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર વાંચો

   BOB WhatsApp Banking Service માટે વારંવાર પુછાતા પશ્નો (FAQ’s)

   બેંક ઓફ બરોડા (BOB) બેન્ક બેલેન્સ કેવી રીતે ચેક કરવું?

   બેંક ઓફ બરોડા (BOB) બેન્ક બેલેન્સ ચેક કરવા આ નંબર +918433888777 પર મેસેજ કરવાનો રહશે.

   બેંક ઓફ બરોડા Whatsapp બેંકિંગ સુવિધા દ્વારા કઈ કઈ સેવા મળશે?

   એકાઉન્ટ બેલેન્સ તપાસો, Mini Statement, ચેક સ્ટેટસ માટે વિનંતી, ડેબિટ કાર્ડ બ્લોક કરો, ચેકબુક માટે પૂછો, તમારું નોંધાયેલ ઈમેલ સરનામું જાણો, એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ, UPI બંધ કરવું વગેરે સેવા નો લાભ ઘર બેઠા મળશે.
   અહિં ક્લીક કરો

Read More »

Wednesday 29 March 2023

Gujarat High Court Bailiff and Peon Recruitment 2023

Gujarat High Court Bailiff and Peon Recruitment 2023

Gujarat High Court has announced recruitment to fill up total 1678 Class 3 and Class 4 posts including Bailiff and Patawala.

Interested candidates having educational qualification have to apply online from Gujarat High Court OJaS website.

Official notification and online apply for this recruitment will be announced by Gujarat High Court soon.                        Gujarat High Court 

Gujarat High Court Bailiff and peon Recruitment 2023

 • Name of Institution : Gujarat High Court
 • Post Name : Bailiff and Peon
 • Job Location : Gujarat
 • Pay Scale : 19,500Form Start Date : To be announced soon.Last Date of Form Filling : Will be announced soon.
 • Official Website : https://hc-ojas.gujarat.gov.in/

Post and Location:

 • Following are the number of vacancies in Gujarat High Court Recruitment which post:
 • Bailiff/Process Server : 109Lower court held peons : 1499Industrial and Labor Court Appropriations : 11Lower court held driver : 47Bailiff/Process Server in Industrial and Labor Court : 12

How to fill form in Gujarat High Court Recruitment?

 • Follow the steps below to fill the form in Gujarat High Court Recruitment;
 • First of all you go to the official website of Gujarat High Court or click here
 • Now click on Job Application section.Then click on the 
 • Apply Now button given against the post in which you want to fill the form.
 • Now fill all your details in the online form and upload the required documents.Then take a print out of the online form.
 • That's it, your form will be filled successfully.

Important link for Gujarat High Court Recruitment 2023

Form Filling : Will be announced soon.

Note : www.shixakpower.tk website will present notification of all types of Government and private jobs for you. To get Any new Jobs Notifications. You will have to keep looking our website Apart from this will give you the notification related to job like results, Callletter, Exam Study Materials, Current Affair etc. On our Website. Support us, Thank you.
Read More »

Tuesday 28 March 2023

Vrudh Sahay Yojana Gujarat Detail And Application Form

Vrudh Sahay Yojana Gujarat Detail And Application Form


Vrudh Sahay Yojana Gujarat Detail And Application Form: Vrudh Sahay Yojana Gujarat Form, Vrudh Pension Yojana In Gujarat Online, Vrudh Pension Yojana Gujarat List,  Niradhar Vrudh Sahay Yojana Gujarat Form  2023.


યોજનાનો ઉદ્દેશ: નિરાધાર વૃદ્ધો અને અપંગ નિરાધારોને નિભાવ માટે નાણાંકીય સહાય આપવી. પાત્રતાના ધોરણો. અરજદારની ઊંમર ૬૦ વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ. 

ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (વય વંદના) Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme – (IGNOAPS). 

યોજનાનો ઉદ્દેશ : રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય કાર્યક્રમ (National Social Assistance Programme(NSAP)) હેઠળ વૃદ્ધોને આર્થિક સહાય આપવી.


The Social Security Department facilitates to avail social empowerment through the activities of welfare and rehabilitation of the weaker sections of the society like Orphans, destitute, children and youths, who are turned to offensive activities and the girls who became prey to the circumstances, physically and mentally disabled children and adults, old aged persons, destitute widows and beggars.

Indira Gandhi National Old Pension (Vaya Vandana Scheme):


(A) Eligibility Criteria:

60 years or more

Member of the family in 0 to 20 score of BPL list

(B) A Place To Give Application: Respective Mamlatdar Office, Jan Seva Kendra Of Respective District Collector Offices

(C) Documents To Be Attached With The Application

Age Certificate

BPL Certificate

(D) Monthly Assistance: Rs.500/- for 60 to 79 age group and Rs. 1000/- for more than 80 years which also includes Rs. 500/- by State Government

(E) Mode of assistance: Bymoneyorder. Option to get financial assistance through Post Account or Bank Account pension by D.B.T. credit.

Eligibility Criteria: 

The family should be in BPL List

The natural or accidental death of the main income earner of the family

Age of dead male or female should be more than 18 years and less than 60 years

Application to be submitted within 2 years after the death

અગત્યની લીંક

ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્વ પેન્શન યોજના ઓફીસીયલ સાઇટઅહિં ક્લીક કરો
નિરાધાર વૃધ્ધ પેન્શન યોજના ઓફીસીયલ સાઇટઅહિં ક્લીક કરો
ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્વ પેન્શન યોજના ફોર્મઅહિં ક્લીક કરો
નિરાધાર વૃધ્ધ પેન્શન યોજના ફોર્મઅહિં ક્લીક કરો

The Family Should Be In BPL List

The natural or accidental death of the main income earner of the family

Age of dead male or female should be more than 18 years and less than 60 years

Application to be submitted within 2 years after the death

(B) Benefits: Rs. 20,000/- To The Family.

(C) Where To Apply

Application Process: Apply to respective Taluka Mamlatdar.

The Taluka Mamlatdars are authorized to approve or disapprove the assistance under this scheme. An appeal can be given to Prant Officer in 60 days in case of disapproval of the application.

Vrudh Sahay Yojana Gujarat  Application Form Download

Full Read Official News Gujarati

Gujarati Video For Vrudh Sahay Yojana Gujarat

National Family Support Scheme- Sankat Mochan (NFBS):

(A) Eligibility Criteria:

The family should be in BPL List

The natural or accidental death of the main income earner of the family

Age of dead male or female should be more than 18 years and less than 60 years

 Application to be submitted within 2 years after the death

(B) Benefits: Rs. 20,000/- To The Family.

(C) Where To Apply?: Sankat Mochan (NFBS):

Apply to respective Taluka Mamlatdar.

The Taluka Mamlatdars are authorized to approve or disapprove the assistance under this scheme. An appeal can be given to Prant Officer in 60 days in case of disapproval of the application.

Download Vrudh Sahay Yojana Gujarat Application Form


Mode Of Pension Payment:

The modes of pension payment are monthly, quarterly, half-yearly & yearly. The pension payment shall be through NEFT or Aadhaar Enabled Payment System. The first instalment of pension shall be paid after 1 year, 6 months, 3 months or 1 month from the date of purchase of the same depending on the mode of pension payment i.e. yearly, half-yearly, quarterly or monthly respectively.

Vrudh Sahay Yojana Gujarat Form, Vrudh Pension Yojana In Gujarat Online, Vrudh Pension Yojana Gujarat List,  Niradhar Vrudh Sahay Yojana Gujarat Form, Vrudh Sahay Yojana Form,  Pension Yojana Gujarat 2020, Vidhva Sahay Yojana Gujarat 2020 , Vrudh Pension Yojana Gujarat Apply Online.

Read More »

Sunday 26 March 2023

Central Bank Of India Bharti 2023: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં મોટી ભરતી, 5000 જગ્યા પર મોટી ભરતી

Central Bank Of India Bharti 2023: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા એ જાહેર ક્ષેત્રની મોટી બેંક છે. આ બેંક અવારનવાર મોટી ભરતી બહાર પાડે છે. હાલમા સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા મા આવી જ એક મોટી ભરતી આવી છે. જેમા એપ્રેન્ટીસ ની 5000 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત બહાર પાડે અરજીઓ મંગાવવામા આવી છે. આ જગ્યાઓ માટે ગ્રેજયુએટ થયેલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. આ ભરતીની તમામ ડીટેઇલ માહિતી આ પોસ્ટમા આપેલી છે.

Central Bank Of India Bharti 2023
સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં મોટી ભરતી

Central Bank Of India Bharti 2023

બેંકનું નામસેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા
પોસ્ટનું નામએપ્રેન્ટિસ
કેટેગરીબેન્ક નોકરી
નોટિફિકેશનની તારીખ20 ફેબ્રુઆરી, 2023
ફોર્મ ભરવાની તારીખ20-3-2023 થી 3-4-2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ03 એપ્રિલ, 2023
વેબસાઈટcentralbankofindia.co.in

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં મોટી ભરતી

આ ભરતી ની નોટિફિકેશન સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઘ્વારા 20 માર્ચ 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત ની તારીખ 20 માર્ચ 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 03 એપ્રિલ 2023 છે.

જગ્યાનું નામ


નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા એપ્રેન્ટિસની પોસ્ટ માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. જેમા કુલ 5000 જગ્યાઓ છે. તે પૈકી ગુજરાતમા નીચે મુજબ જગ્યાઓ છે.

પ્રાદેશિકજગ્યા
બરોડા52
રાજકોટ63
સુરત58
અમદાવાદ62
ગાંધીનગર64
જામનગર43
કુલ342Central Bank Of India Bharti 2023Central Bank Of India Bharti 2023 લાયકાત


સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા એપ્રેન્ટીસ આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે શેક્ષણિક લાયકાત ગ્રેજયુએટ છે. તમે કોઈ પણ કોર્સથી સ્નાતક પૂર્ણ કરેલું હોય તો તમે અરજી કરી શકો છો. આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારના અનુભવની જરૂર નથી.

સીલેકશન પ્રોસેસ


CBI બેંક માં એપ્રેંટીસ તરીકે પસંદગી પામવા માટે ઉમેદવારે નીચે મુજબ આપેલી પ્રક્રિયામાં સફળ થવું પડશે.

 • લેખિત પરીક્ષા
 • ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન
 • તબીબી પરીક્ષા

ઓનલાઇન અરજી કઈ રીતે કરવી ?

 • આ ભરતી માટે અરજી કરવા સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી ડીટેઇલ જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય લાયકાત ધરાવો છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે Central Bank ની ઓફીસીયલ વેબસાઈટ https://www.centralbankofindia.co.in/ પર જઈ Recruitment સેકશનમાં જાવ અને Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી જરૂરી ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન મોડથી ફી ચુકવણી કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

તમે જો આ ભરતી માટે નિયત પાત્રતા ધરાવતા હોઇ અને અરજી કરવા માંગતા હોય તો ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીક્શન ડાઉનલોડ કરી નિયત સમયમા ઓનલાઇન અરજી કરો. Central Bank Of India Bharti 2023

Central Bank Of India Bharti 2023 નોટીફીકેશનઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો


Read More »

આ ફળ ખાંડ કરતાં 250 ગણું મીઠું હોય છે, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ છે આ ફળ, જાણો તેને ખાવાના 5 સ્વાસ્થ્ય લાભ

આ ફળ ખાંડ કરતાં 250 ગણું મીઠું હોય છે, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ છે આ ફળ, જાણો તેને ખાવાના 5 સ્વાસ્થ્ય લાભ


સાધુ ફળ ખાવાના ફાયદાઃ 

સાધુ ફળ ખાવાથી શરીરને ઘણા ફાયદા થાય છે. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.

સાધુ ફળ ખાવાના ફાયદાઃ સાધુ ફળ શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તેમાં સોડિયમ, કાર્બોહાઇડ્રેટ, ફાઇબર અને પ્રોટીન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તે ખાવામાં મીઠી હોવાની સાથે શરીર માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે. મોટાભાગના ડાયાબિટીસના દર્દીઓને ચિંતા હોય છે કે કયું ફળ ખાવું જોઈએ કારણ કે મોટા ભાગના ફળો તેમની કુદરતી મીઠાશને કારણે ડાયાબિટીસમાં વધારો કરે છે. જેના કારણે શરીરને નુકસાન થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, આજે અમે તમને એક એવા ફળ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે મીઠાશથી ભરપૂર છે, પરંતુ તે શુગરના દર્દીઓ માટે વરદાનથી ઓછું નથી કારણ કે તેને ખાવાથી દર્દીનું શુગર લેવલ નથી વધતું અને શરીર સ્વસ્થ રહે છે. . હા, અમે વાત કરી રહ્યા છીએ સાધુ ફળની. જેમાં કેલરીની માત્રા ઘણી ઓછી હોય છે, જે શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. ચાલો જાણીએ સાધુ ફળ ખાવાના અન્ય ફાયદાઓ વિશે.

ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક છે

સાધુ ફળ ખાવાથી બ્લડ શુગર લેવલ વધતું નથી. જેના કારણે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ મધ્યમ માત્રામાં તેનું સેવન કરી શકે છે. આ ફળમાં કુદરતી મીઠાશ હોય છે, જે શુગર લેવલને વધવા દેતી નથી. ફળ સુકાઈ ગયા પછી, તેના અર્કને સાધુ ફળ સ્વીટનર બનાવવામાં આવે છે, જે શરીર માટે આરોગ્યપ્રદ છે.

પાચન તંત્ર માટે ફાયદાકારક

સાધુ ફળ ખાવાથી પાચનતંત્ર સ્વસ્થ રહે છે કારણ કે તેમાં ફાઈબર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે કબજિયાત, અપચો અને પેટમાં ગેસને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. સાધુ ફળ ખાવાથી પેટ સાફ થાય છે અને શરીર સ્વસ્થ રહે છે.

ગર્ભાવસ્થામાં ફાયદાકારક

સાધુ ફળ ગર્ભાવસ્થા માટે ફાયદાકારક છે. જે મહિલાઓને પ્રેગ્નન્સીમાં બ્લડ શુગર લેવલ વધવાનું જોખમ હોય છે. તેઓ આસાનીથી તેનું સેવન પણ કરી શકે છે. તેનું સેવન કરવાથી ગર્ભમાં ઉછરી રહેલા બાળકનો વિકાસ પણ યોગ્ય રીતે થાય છે.

બળતરા અટકાવવામાં મદદ કરે છે

સાધુ ફળ સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાનથી ઓછું નથી. તેમાં હાજર એન્ટિ-ઇન્ફ્લેમેટરી અને એન્ટિબાયોટિક ગુણો શરીરમાં બળતરાને રોકવામાં મદદ કરે છે. જો તમને શરીરમાં બળતરાની સમસ્યા હોય તો તેને ખાવાથી બળતરા દૂર થાય છે.
નોંધઃ સાધુ ફળ શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. પરંતુ આટલી વાતનું ધ્યાનમાં રાખો કે તમને કોઈ રોગ કે એલર્જીની સમસ્યા છે, તો ડૉક્ટરને પૂછ્યા પછી જ તેનું સેવન કરો.
Read More »

All body pain will be 1000 feet away from you, just know this secret.

All body pain will be 1000 feet away from you, just know this secret.

In today's fast life, everyone is paying more attention to how to earn or collect more and more money to meet the needs of themselves and their families.
In such a situation, it is normal to become a little careless about one's health. Working late, doing overtime so that we can collect a couple of bucks more.


But health should not be ignored in this matter. More trouble happens when there is pain somewhere in the body due to overwork or for any other reason.


Many friends use pain killer tablets during the problem like pain. Such pills will give you relief for a while, but when the potency of the drug wears off, the pain will return. Home remedies help in that. Today we have brought some simple solutions for you.

Anyone suffering from stomach aches should use mint to get relief. For this, first make a mint paste and then apply this paste on the place where there is pain. By doing this, the pain is quickly relieved.


Turmeric also has antifungal and antibacterial properties. It is beneficial to drink turmeric milk to get relief from stomach ache and if turmeric powder is mixed with warm oil and massaged with this mixture on the area where the stomach ache.

Consuming cherries is also very beneficial for any pain, inflammation and swelling in the body. It contains antioxidant content that provides relief from pain.

Many friends do not like garlic but let us tell you that consumption of garlic also relieves many pains in the body. Even those friends who suffer from arthritis should consume garlic.

Cloves are a must have in every one of our kitchens. Clove oil should be used for pain in joints, bones or hands and feet. Its use gives quick relief from pain.
Many friends do not like garlic but let us tell you that consumption of garlic also relieves many pains in the body. Even those friends who suffer from arthritis should consume garlic.

Cloves are a must have in every one of our kitchens. Clove oil should be used for pain in joints, bones or hands and feet. Its use gives quick relief from pain.

Read More »

Saturday 25 March 2023

Free Tall Tax List: આટલા લોકોએ ક્યારેય નથી ચૂકવવો પડતો ટોલ ટેકસ, જાણો કોને મળે છે મુક્તિ

Free Tall Tax List: Tall Tax Exemption List: ભારતમા હવે કોઇ પણ જગ્યાએ જાવ રોડ રસ્તા ખૂબ જ શાનદાર બની ગયા છે. આપણે રોડ પર જઇએ એટલે ટોલ ટેકસ ચૂકવવઓ પડે છે, પછી તે નેશનલ હાઇવે હોય કે સ્ટેટ હાઇવે. ફાસ્ટેગ આવી જતા હવે ટોલ ટેકસ ચૂકવવા માટે લાંબી લાંબી લાઇનો મા ઉભુ નથી રહેવુ પડતુ. પરંતુ, શું તમે ક્યારેય વિચાર્યુ છે કે ટોલ ટેકસ ભરવામાથી કોને મુક્તિ મળે છે ? આજે આ પોસ્ટ મા જાણીએ કે કોને ટોલ ટેકસ ચૂકવવામાથી મુક્તિ મળે છે.

Free Tall Tax List: Tall Tax Exemption List


એવ અલોકો જેમને ટોલ ટેકસ ચૂકવવામાથી મુક્તિ મળે છે. એવા લોકોની યાદિ.
 • ભારતના રાષ્ટ્રપતિ
 • ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ
 • ભારતના પ્રધાનમંત્રી
 • ભારતના કોઈ પણ રાજ્યના રાજ્યપાલ
 • ભારતના ચીફ જસ્ટિસ
 • લોકસભા અધ્યક્ષ
 • કેબિનેટ મંત્રી
 • ભારતના કોઈ પણ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી
 • સુપ્રીમ કોર્ટના જજ
 • સંઘના રાજ્યમંત્રી
 • કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના એલચી
 • પૂર્ણ સામાન્ય કે સમકક્ષ રેન્કના ચીફ ઑફ સ્ટાફ
 • કોઈ રાજ્યની વિધાનસભા પરિષદના સભાપતિ કે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ
 • હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ
 • હાઈકોર્ટના જજ
 • સાંસદ
 • થલ સેનાના સેના કમાન્ડર અને અન્ય સેવાઓના સમકક્ષ, રાજ્ય સરકારના મુખ્ય સચિવ, ભારત સરકારના સચિવ, સચિવ, રાજ્યોની પરિષદ, લોકસભા સચિવની ગાડીઓને ટોલ ટેક્સ ચૂકવવામાથી મુક્તિ હોય છે.

આ વ્યક્તિઓને પણ મળે છે મુક્તિ

આપણે ઉપર જોયુ તે વ્યક્તિઓ ઉપરાંત અર્ધ સૈનિક બળો અને પોલીસ સહિતના યુનિફોર્મમાં કેન્દ્રીય અને રાજ્યના સશસ્ત્ર બળ, એક્ઝીક્યૂટિવ મેજિસ્ટ્રેટ, ફાયર ફાયટર વિભાગ, શબ વાહિનીને પણ ટોલ ટેક્સ નથી ચૂકવવો પડતો. આ સિવાય રાજકીય યાત્રા પર આવેલા ગણમાન્ય, કોઈ રાજ્યની વિધાનસભાના સભ્ય અને સંબંધિત રાજ્યની અંદર કોઈ પણ રાજ્યની વિધાન પરિષદના સભ્ય, જો તે પોતાનું માન્ય આઇડેન્ટીટી કાર્ડ બતાવે તો તેમને ટોલ ટેક્સ ચૂકવવામાથી મુક્તિ મળે છે.

આપને જણાવી દઇએ કે વાહનોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને રસ્તાનું નિર્માણ કરવા માટે ટોલ ટેક્સ વસૂલ કરવામા આવતો હોય છે. આ ગતિવિધિ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાના નિયંત્રણમાં છે. ટોલ વસૂલવા માટે ભારત સરકારે ફાસ્ટ ટેગની સીસ્ટ્મ ચાલુ કરી છે જેનાથી ટોલ બુથ પર વાહનોની મોટી મોટી લાઇનો લાગતી નથી.


Free Tall Tax 

Free Tall Tax Lis

શું એમ્બ્યુલન્સ ને ટોલ ટેકસ ચૂકવવાનો હોય છે ?

એમ્બ્યુલન્સ ને ટોલ ટેકસ ચૂકવવા માથી મુક્તિ હોય છે

Read More »

Friday 24 March 2023

ફાયદાકારક / જબરદસ્ત ફાયદા આપે છે દ્રાક્ષ, રોજ ખાશો તો આવા ખતરનાક રોગોનો થશે ખાતમો, પણ આ રીતે ખાશો તો થશે નુકસાન

ફાયદાકારક / જબરદસ્ત ફાયદા આપે છે દ્રાક્ષ, રોજ ખાશો તો આવા ખતરનાક રોગોનો થશે ખાતમો, પણ આ રીતે ખાશો તો થશે નુકસાન

અત્યારે માર્કેટમાં કાળી અને લીલી દ્રાક્ષ ખૂબ વેચાય છે. આ જ તો સીઝન છે જેમાં દ્રાક્ષ ખાવાની મજા પડે છે. જેથી આજે અમે તમને દ્રાક્ષ ખાવાના જોરદાર ફાયદાઓ જણાવીશું.

 • કાળી અને લીલી દ્રાક્ષ ખાવાથી મળે છે ગજબ ફાયદા
 • સ્વાસ્થ્યને લગતી ઘણી સમસ્યાઓ દૂર કરે છે દ્રાક્ષ
 • રોજ થોડી દ્રાક્ષ ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય જળવાય છે
હેલ્થ ઈમ્પ્રૂવ કરવામાં
દ્રાક્ષનું નામ લેતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે એવું આ રસાળ ફળ છે. દ્રાક્ષ સ્વાદે મીઠી અને ખાટી હોય છે. દ્રાક્ષ સ્વાસ્થ્ય માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક છે. દ્રાક્ષ ખાવાથી આંખોની રોશની વધે છે, સ્ટ્રેસથી બચાવે છે અને રેટિનલ હેલ્થ ઈમ્પ્રૂવ કરવામાં મદદ કરે છે. દ્રાક્ષના કેટલાક અન્ય અદભુત ફાયદાઓ પણ છે જેના વિશે આજે તમને જણાવીશું.

જોખમી રોગો સામે રક્ષણ

દ્રાક્ષ પોષકતત્વો અને એન્ટીઓક્સિડેન્ટ્સથી ભરપૂર હોય છે. દ્રાક્ષ ખાવાથી હૃદયરોગ, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ અને સ્ટ્રોકનું જોખમ ઘટે છે.

હૃદયના સ્નાયુઓને નુકસાન થતું અટકાવે

દ્રાક્ષમાં રહેલું રિઝર્વેટ્રલ નામનું તત્વ શરીરમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારે છે. દ્રાક્ષમાં રહેલાં ફાઈટો કેમિકલ્સ હૃદયના સ્નાયુઓને નુકસાન થતું અટકાવે છે શરીરમાં કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર નિયંત્રિત કરે છે.
દ્રાક્ષમાં રહેલા લુટીન અને ઝેક્સાન્થિન નામના તત્વો રહેલાં છે. આંખોનું તેજ વધારવામાં મદદ કરે છે. દ્રાક્ષ ખાવાથી રેટિના સ્વસ્થ રહે છે અને અંધાપો આવતો નથી.

સ્ત્રી ઓને બ્રેસ્ટ કેન્સર  અટકાવે 

દ્રાક્ષમાં રહેલા એન્ટીઓક્સિડન્ટ બ્રેસ્ટ કેન્સર સહિતના દરેક પ્રકારના કેન્સર સામે લડવામાં મદદરૂપ થાય છે.

યાદશક્તિ અને ધ્યાન કેંદ્રિત કરવાની ક્ષમતા વધે

દ્રાક્ષ ખાવાથી યાદશક્તિ અને ધ્યાન કેંદ્રિત કરવાની ક્ષમતા વધે છે. દ્રાક્ષમાં રહેલું રિબોફ્લેવિન નામનું તત્વ માઈગ્રેનમાં અસરકારક છે. અલ્ઝાઈમરના દર્દીઓને પણ દ્રાક્ષ ખાવાથી ફાયદો થાય છે.

લોહીમાં શુગર લેવલ ઘટાડવામાં

દ્રાક્ષ ઈન્સ્યુલિનનું પ્રમાણ સંતુલિત રાખવા માટે લાભદાયી છે. તે લોહીમાં શુગર લેવલ ઘટાડવામાં ફાયદાકારક છે.

વિટામિન સી  મેળવવા 

 • દ્રાક્ષમાં રહેલા એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ અને વિટામિન ઈ સ્કેલ્પ સુધી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારે છે, વાળને ખરતા અટકાવે છે. વાળ સફદે થતા અટકાવે છે. દ્રાક્ષ ડાર્ક સ્પોટ્સ અને કરચલીઓ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. તેમાં રહેલું વિટામિન સી સ્કિન સેલ્સને હેલ્ધી રાખે છે.
 • દ્રાક્ષમાં રહેલા વિટામિન સી, કે, એ, મિનરલ્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. તેને ખાવાથી રોગો સામે લડવાની ક્ષમતા વધે છે.

હાડકા મજબૂત બને છે.

લીલી દ્રાક્ષ ખાવાથી હાડકા મજબૂત બને છે. લીલી દ્રાક્ષમાં પોટેશિયમ, વિટામીન બી, વિટામિન સી જેવા તત્વો હોય છે જે હાડકાને મજબૂત બનાવે છે. લીલી દ્રાક્ષનું સેવન કરવાથી હાડકા સંબંધિત બીમારીઓ થવાનું જોખમ ઘટી જાય છે. જે વ્યક્તિ આ સિઝન દરમિયાન લીલી દ્રાક્ષ ખાય છે તેના હાડકા નબળા પડવાની શકયતાઓ ઓછી રહે છે.

પેટને ઠંડક આપે 

 • દ્રાક્ષમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. જેથી તેને ખાવાથી ડિહાઈડ્રેશનની સમસ્યા થતી નથી. આ સાથે જ પેટને ઠંડક આપવાની સાથે દ્રાક્ષ કબજિયાત અને પેટ સંબંધી બીમારીઓથી પણ બચાવે છે.
 • દ્રાક્ષ ખાવાથી એમાં રહેલી શુગરને કારણે ઇન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળી રહે છે. ગરમી વધી રહી છે અને ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે.

 ફ્રીઝમાં મૂકીને  નાં ખાય

દ્રાક્ષને મોટાભાગના લોકો ફ્રીઝમાં મૂકીને ખાય છે. પરંતુ ક્યારેય ફ્રીઝમાંથી બહાર કાઢીને તરત દ્રાક્ષ ખાવી નહીં નહીંતર તેનાથી કફ અને શરદીની સમસ્યા થઈ શકે છે અને નુકસાન થઈ શકે છે. હમેશાં ફ્રીઝમાંથી દ્રાક્ષ કાઢી અડધો કલાક બહાર રાખી પછી જ ખાવી.
Read More »

Thursday 23 March 2023

ફ્રિજ દીવાલથી કેટલું દૂર હોવું જોઈએ? વર્ષોથી દરેકના ઘરમાં છે પણ 99% લોકોને ખબર નથી

ફ્રિજ દીવાલથી કેટલું દૂર હોવું જોઈએ? વર્ષોથી દરેકના ઘરમાં છે પણ 99% લોકોને ખબર નથી
Refrigerator: આપણા ઘરે ફ્રિજનો ઉપયોગ ઘણા સમયથી થઈ રહ્યો છે. પરંતુ ઘણા ઓછા લોકો જાણે છે કે, તેને દીવાલથી દૂર રાખવું જોઈએ. જો ફ્રિજને દીવાલથી નિશ્ચિત દૂરી પર રાખવામાં ના આવે તો તે ખરાબ થઈ શકે છે.

 

આપણે બધા બાળપણથી જ ફ્રિજ જોતા આવ્યા છીએ. ઘણા લોકો તેને રસોડામાં રાખે છે તો, કેટલાય લોકો તેને રૂમ કે હોલમાં રાખતા હોય છે. ફ્રિજ હોય કે ટીવી આપણે તેને આપણા હિસાબ પ્રમાણે તેને રાખતા હોઈએ છીએ. અને મોટાભાગે આપણે જોઈએ છીએ કે, તેને દીવાલથી અડીને રાખવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે તેને રાખવાની એક યોગ્ય રીત પણ છે? તે એ છે કે, તેને દીવાલથી નિશ્ચિત અંતરે રાખવું જોઈએ.

નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, ફ્રિજને દીવાલથી 6થી 10 ઇંચ દૂર રાખવું જોઈએ. એવું કેમ કહેવામાં છે આવો તેની જાણકારી મેળવીએ. એક ફ્રિજને પોતાની અંદર વસ્તુઓને ઠંડી રાખવા માટે ઘણી મહેનત કરવી પડે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પાછળની જાળીમાંથી ગરમી નીકળતી હોય છે. જેથી ફ્રિજને દીવાલથી થોડે દૂર રાખવું ખુબ જ અનિવાર્ય બની જાય છે.


ગરમીનું અંતર જરૂરી છે: ફ્રિજને દીવાલથી દૂર રાખવા સિવાય તે પણ જરૂરી છે કે, તમે તેને કોઈ સિધા હિટર કે, અન્ય કોઈ ગરમી આપતી વસ્તું પાસે ન રાખો.

જો તમે આવું કરો છો તો, તાપમાનમાં વધારે અંતર જળવાશે તેથી ફ્રિજ વધારે ઠંડું થશે અને સાથે સાથે અંદરની વસ્તુને પણ ઠંઠી રાખશે. આ સિવાય જો તમારૂ ફ્રિજ અંદરથી ભીનું થઈ જાય અને બરફ થઈ જાય છે તો, તે કોઈ પણ ફ્રિજ માટે સારી વાત નથી.

Read More »

Friday 17 March 2023

Don't Take Medicine Without Prescription

HEALTHY BREAKFAST PRODUCTS

5 healthy breakfast products to start on a happy note. 

Cereal foods have multitudinous nutritive benefits and can also prop in weight loss. It's high in vitamins and minerals and can help you feel more energised.... 

Anutritious breakfast in the morning can give the energy you need to keep going until your coming mess. A healthy coliseum of muesli or flakes can serve as a internal pick- me- up as well as a sensitive treat. Cereal foods have multitudinous nutritive benefits and can also prop in weight loss. It's high in vitamins and minerals and can help you feel more energised. 

Contains British oats, golden wheat flakes, Californian almonds, succulent raisins, and natural honey. There are no artificial flavours, colours, or preservatives just the virtuousness of all-natural constituents. Bagrry's Healthy Crunch Muesli is high in fibre, low in impregnated fat, and contains no trans fat. It contains further than 40 per cent oats with added bran. An redundant brickle breakfast cereal for a succulent launch to your mornings!. 

Oatmeal Italiano 

True rudiments recreates the mouthwatering flavours of Italian cookery, but with a True twist! True rudiments Oatmeal Italiano is a one- of-a-kind relish oatmeal made of fiber-rich oats with a delicate rubbish flavour, the crunch of almonds, and the earthy flavour of oregano. This coliseum of relish oatmeal will be your new favourite breakfast for all rubbish suckers! It's delicate, inelegant, and incredibly delicious! A stuffing and succulent mess that's ideal when you want commodity savoury and inelegant! There's no added sugar, so it's suitable for diabetics. It's also high in protein and fibre, making it a healthier volition to pasta. 

Grain Free & Vegan Granola- interspersed Peanut Adulation 


Our grain-free granola is loaded with nutritional constituents like nuts, seeds, amaranth airs, and quinoa flakes, making it a perfect breakfast or on- the- go snack. This healthy home- nominated granola is high in protein, healthy fats, and salutary fibre, making it an excellent source of energy at any time. Combine it with a serving of cold milk, yoghurt, or smoothie while baking, or enjoy it on its own for a delicious, yet healthy snack


A delicious combination of vegetables, seeds, and decoration golden rolled oats that makes for asuper-healthy mess. Each bite hold beta- glucan, which helps to lower cholesterol. This is extremely salutary for weight loss and should be taken to heart. It's great for weight loss, and it's naturally succulent, with the added benefit of vegetables. 

Corn Flakes Plus- Real Honey. 

The flavour of Corn Flakes with the added profit of prebiotic fibre! Bagrry's excels at invention; using food processing technology, they've invested fibre back into sludge flakes. Bagrry's Corn Flakes Plus have twice the fibre of constant flakes. The added fibre slows sugar immersion and therefore lowers the Glycemic Index( GI). A coliseum of these light and crisp golden flakes with the natural flavour of raw Himalayan honey will keep you going until lunch.

Read More »

Thursday 16 March 2023

Don't Store These Vegetables In Refrigerator

Don't Store These Vegetables In Refrigerator

Weight Loss for Men/Women with Calorie Counter, Diet Plan, Dietitian & Trainers

HealthifyMe is a health and fitness app that provides weight loss diet
plans and personal trainers. With an easy Google Fit or Samsung Health
integration, it keeps you fit on all devices!

The app powers you with a hand wash tracker, sleep tracker, workout tracker, weight loss tracker & calorie tracker. Known as India's best dietitian app, it can help you reach your fitness goals.

HealthifyMe also includes no-equipment home workout videos for men & women such as:
Full-body workouts - abs, belly fat, biceps, chest, arms, shoulder, & quads. Yoga - stretching exercises & breathing practices. When it comes to fitness, it is an all-in-all training app with personal trainers who understand your preferences and provide a tailored workout plan.

This diet app also has daily challenges with friends to improve fitness & lose weight. A motivated training club keeps your spirits up and ensures that you stick to the diet plan and exercise app.

Weight loss isn't hard. This weight loss training app's calorie counter helps you lose weight & get fit with health data, fitness trackers & a specialized diet plan. Let your calorie counter, diet chart, and nutrition calculator guide you to your fat-loss goals. Eating right is made easy with the many healthy recipes. This weight loss trainer app is known for diet plan weight loss, with lakhs of people having experienced fitness transformations.

Upgrade to HealthifyMe Premium Plans:

1. HealthifySmart - The AI Plan with an AI Nutritionist, Customized Diet, and Workout Plans

2. HealthifyTransform - Your Personal Diet and Fitness Coaches connect with you and tailor a diet and workout plan for you.

3. HealthifyPro - Metabolic Fitness with CGMs, Pro Coaches, and a lot more

TOP FEATURES:
1. Lose weight with a personal diet plan to build immunity & achieve health and fitness goals. HealthifyMe creates a diet chart and meal planner from your health data and BMI so you know exactly how to go about your diet and workout.
2. Eat healthy with your nutrition and calorie calculator! Log meals with a touch, check your macros or take a photo of your lunch. Access the largest database of Indian foods including international cuisines & healthy recipes, from dal to dosa, with Indian serving sizes.
3. Count calories: view your health data, weight loss, fat loss progress & daily calories at a glance. Make calorie counting a habit while you start healthy eating habits.
4. Track your health data with a nutrition calculator that breaks down protein, fiber & carbohydrate intake with accurate macro-nutrient mapping.
5. Get personalized health & weight loss suggestions 24* 7 from Ria, the world's first AI-powered nutritionist, driven by over 200 Million food & gym logs. Get instant answers, insights, and feedback on your diet plan and workouts.


6. Your diet chart, fat loss, gym & yoga routine is even more effective with expert help! Connect with professional yoga instructors, nutritionists & dieticians to enjoy dedicated one-on-one coaching.*
7. With the Healthify Smart Scale, you can unlock your weight with just a single step. Get 12+ parameters of your health, and sync them to your phone.*
8. Find health advice, recipes, & your daily dose of motivation for your fitness goals through fresh content on your app's feed, every day.


દરેક લોકોના ઘરમાં ફ્રીજ હોય છે જેમાં ફળ અને શાકભાજી રાખવામાં આવે છે. ફ્રિજમાં રાખેલી વસ્તુઓ ઘણાં લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય છે. પરંતુ કેટલાક એવા ફળ અને શાકભાજી છે જેને ફ્રીજમાં સંગ્રહિત કરવા યોગ્ય નથી. કેટલાક લોકો કેળા અને ટામેટાં જેવા ફળો અને શાકભાજીને પણ ફ્રિજમાં રાખે છે. પરંતુ આવા ફળ શાકભાજીને રૂમ ટેમ્પરેચરમાં રાખવા જરૂરી છે.

ફ્રિજ તમારા ફળો અને શાકભાજીને લાંબા સમય સુધી તાજા રાખે છે, પરંતુ તમામ ફળો અને શાકભાજી ફ્રિજ માટે બન્યા નથી. કેટલીક વસ્તુઓને ફ્રીજમાં રાખવાથી તેનો સ્વાદ અને ટેક્સચર બદલાઈ જાય છે. તમારે કયા ફળો અને શાકભાજીને ફ્રિજમાં રાખવાનું ટાળવું જોઈએ.

ટામેટાંને રૂમ ટેમ્પરેચરમાં રાખો

ઘણા લોકો ટામેટાંને ફ્રીજમાં રાખવાનું પસંદ કરે છે. જોકે નિષ્ણાતોનું એવું માનવું છે કે ટામેટાં ઠંડીના સંપર્કમાં આવવાથી તેની સ્વાદ અને સોડમમાં ફેરફાર થાય છે. ટામેટાંને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાને બદલે તેને રૂમ ટેમ્પરેચરમાં રાખવું વધુ સારું છે.

કેળા એક એવું ફળ છે જેને ફ્રીજમાં ન રાખવું જોઈએ. ઠંડા તાપમાનને કારણે કેળાની છાલ કાળી થઈ શકે છે, આવું થવાને કારણે તેમાં ખટાશ આવી જાય છે. તમે કેળાને કાઉન્ટરટૉપ પર સીધા સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખી શકો છો.

એવાકાડુને ફ્રિજમાં રાખવાથી પાકશે નહીં

એવોકાડું ફળ એવું છે જે પાકે નહીં ત્યાં સુધી તેને રૂમના તાપમાને રાખવું જરૂરી છે. એકવાર તે પાકી જાય પછી તેને કેટલાક દિવસ ફ્રીજમાં રાખી શકાય. જો કે કાચુ એવાકાડુ ફ્રીજમાં રાખ્યું તો તે ક્યારેય પૂરુ પાકશે નહીં.

બટાકાને ફ્રિજમાં રાખશો તો કરકરા બની જાય

બટાકાને પણ ફ્રીજમાં રાખવાનું ટાળવું જોઈએ. તેમને હંમેશા સૂકી જગ્યાએ રાખવા ફાયદાકારક છે. જો તમે બટાકાને ફ્રિજમાં રાખશો તો કરકરા બની જાય છે. એટલું નથી. તેના ટેક્સચરમાં પણ બદલાવ થાય છે.

ડુંગળીને ફ્રીજમાં રાખવી સારી નહીં

ડુંગળીને સારી વેન્ટિલેશન સાથે ઠંડી અને સૂકી જગ્યાની જરૂરિયાત હોય છે. જો તમે ફ્રિજમાં ડુંગળી સ્ટોર કરતા હોવ તો તેમાં ભેજ આવી શકે છે. જેના કારણે તેમાં ફંગસ આવવાની શક્યતા રહે છે.

Start your weight loss journey today & use your calorie counter to track progress. Join 35 million users who have lost weight and gained confidence with our award-winning health and calorie tracker. Eat better, lose weight, & Healthify yourself!

Now Unlock the future of fitness with HealthifyPro. Metabolic Health is now at your fingertips with a Continuous Glucose Monitor, which helps you check your blood glucose levels. Biohack your way to health

Read More »

Wednesday 15 March 2023

HDFC Bank Bharti 2023: HDFC બેન્કમાં બમ્પર ભરતી 12551 જગ્યાઓ માટે, ધોરણ 10 પાસ ની લાયકાત

HDFC Bank Bharti 2023: HDFC ભરતી 2023, HDFC બેંક એ ખાનગી સેકટરની મોટી બેંક છે. જેમા ઘણા યુવાનો જોડાઇને પોતાની કારકિર્દી બનાવી ચૂકયા છે. HDFC બેંકમા નોકરીઓ માટે પગાર ધોરણ પણ સારુ હોય છે. HDFC Bank Bharti 2023 તમે જો બેંક મા જોડાઇને કારકીર્દી બનાવવા માંગતા હોય તો એચડીએફસી બેંક એક સારો વિકલ્પ રહેશે. તમે જો નિયત લાયકાત ધરાવતા હોઇ અને તે પ્રકરની કામગીરીમા નિપુણતા ધરાવતા હોય તો HDFC બેંક ઘણી સારા પગારની નોકરીઓ ઓફર કરી રહિ છે.

HDFC Bank Bharti 2023
HDFC બેન્કમાં બમ્પર ભરતી 12551 જગ્યાઓ માટે


HDFC Bank Bharti 2023

બેંક નું નામHDFC BANK
સેકટરબેન્કિંગ તથા નાણાકીય સેવાઓ
પોસ્ટનું નામવિવિધ જગ્યાઓ
અરજી કરવાનું માધ્યમઓનલાઇન
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખપોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ
વેબસાઈટhdfcbank.com

HDFC બેન્કમાં બમ્પર ભરતી 12551 જગ્યાઓ માટે

HDFC ની આ વીવીધ ભરતીઓ માટે આ ભરતી નુ નોટિફિકેશન HDFC બેંક દ્વારા 25 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. જ્યારે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ વીવીધ પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ છે. જેથી તમે જે પોસ્ટ માટે ફોર્મ ભરવા માંગતા હોય તેની છેલ્લી તારીખ જોઇને વહેલી તકે અરજી કરી દેવી જોઇએ.

પોસ્ટનું નામ

HDFC બેંકમા નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા અલગ અલગ વીવીધ પોસ્ટ માટે ભરતી આવેલી છે. જે મુખ્ય નીચે મુજબ છે. એડમિનિસ્ટ્રેશન,

 • એનાલિટિક્સ ઓફિસર
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર
 • બ્રાન્ચ મેનેજર
 • બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ મેનેજર
 • ક્લાર્ક, કલેકશન
 • ઓફિસર, કસ્ટમર
 • રિલેશનશિપ મેનેજર
 • કસ્ટમર સર્વિસ એક્ષેકયુટીવ
 • એક્સપર્ટ ઓફિસર
 • ફાઇનાન્સ એન્ડ એકાઉન્ટિંગ ઓફિસર
 • જનરલ મેનેજર
 • હેડ ઓફ ઓપેરશન
 • મેનેજર, નેટવર્ક એન્જીનીયર
 • પ્રોબેશનરી ઓફિસર
 • રિકવરી ઓફિસર
 • તથા અન્ય પોસ્ટ

12551 જગ્યાઓ માટે ભરતી

હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એટલે કે એચડીએફસી બેંક દ્વારા આખા ભારતમાં કુલ 12551 જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

HDFC Bank Bharti 2023 લાયકાતHDFC બેંક ની આ ભરતી માટે દરેક પોસ્ટ માટે અલગ અલગ શેક્ષણિક લાયકાત રાખવામા આવી છે જેમાં 10 પાસ, 12 પાસ, સ્નાતક તથા અનુસ્નાતકનો સમાવેશ થાય છે. તમે જે પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માંગો છો તે ભરતીને લગતી તમામ માહિતી તમે ઓફીસીયલ નોટીફીકેશનમા જોઇ શકો છો.

પસંદગી પ્રક્રિયા


દરેક પોસ્ટ માટે અલગ અલગ સીલેકશન પ્રોસેસ છે. અરજી કર્યા બાદ અરજદારની પસંદગી નિયત તારીખે ઇન્ટરવ્યૂ તથા ગ્રુપ ડિસ્કશન દ્વારા કરવામાં આવશે.

નોકરીનું સ્થળ


HDFC બેંક ની આ ભરતીમાં તમામ પોસ્ટ માટે નોકરીનું સ્થળ અલગ અલગ છે. ઘણીબધી પોસ્ટ માટે નોકરીનું સ્થળ ગુજરાતનું કોઈ શહેર છે તો ઘણીબધી પોસ્ટ માટે નોકરીનું સ્થળ ભારતના અન્ય શહેર પણ છે. HDFC બેંક ની ની ઓફીસીયલ સાઇટ પર તમે શહેરવાઇઝ બહાર પડતી નોકરીઓ પણ સર્ચ કરી શકો છો.

HDFC Bank Bharti 2023 માટે અરજી કેમ કરવી?

 • HDFC બેંક ની ભરતી માટે અરજી કરતી વખતે તમારે સૌ પ્રથમ ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર જવાનુ રહેશે.
 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી ઓફીસીયલ ભરતી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય લાયકાત ધરાવો છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે HDFC બેંકની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://www.hdfcbank.com/ અથવા https://hdfcbankcareers.hirealchemy.com/ પર જઈ Recruitment અથવા Career ના સેકશન માં જવાનુ રહેશેઅને Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી દરેક જરુરી ડિટેઇલ સબમીટ કરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • બધી માહિતી બરોબર ભરેલી હોય તો ફોર્મ સબમીટ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
HDFC Bank Bharti 2023 નોટીફીકેશનઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
 1. HDFC Bank માં કુલ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે ?

  12551 જગ્યાઓ

Read More »

Tuesday 14 March 2023

If flies have increased in the house, adopt this home remedy

Currently, when the summer season has started, the terror of flies in the house increases a lot in summer. Usually flies are seen in our house but when the summer season starts, the flies in the house increase a lot. Diseases can also spread to us due to flies.


Currently, diseases are increasing in cities, the reason of which is also these flies. Flies usually land on a sick person and can make them sick even if they land on a healthy person.

For that it is very important for us to control the flies.

You can use natural sprays to control flies found in the house. This proves to be a very effective spray. For that, dissolve two teaspoons of salt in a cup of water and squeeze some lemon in it. Then sprinkle this mixture on the windows and doors to stop the flies.

Mint

Mint is a home remedy to repel flies. If you keep a mint plant in the house, then the fly will not fly in the house.

Vinegar

Vinegar is also very useful to repel flies. For that, fill a bag with vinegar and tie a few drops of water in it. Flies will not fly in the house due to the smell of vinegar.

Cinnamon

Cinnamon can also repel flies from the house. Flies cannot tolerate the smell of cinnamon, put small pieces of cinnamon on the place where flies are frequent, it will drive the flies away from the house.

ગુજરાતી મા માહિતી માટે – અહી ક્લિક કરો 

This was an easy way to get rid of flies from home You can get rid of flies from home with this home remedy. You can also use many medicines available in the market to repel flies.

Read More »

Sunday 12 March 2023

USEFUL FOODS FOR Cholesterol

USEFUL FOODS FOR Cholesterol

HEALTHY BREAKFAST PRODUCTS

5 healthy breakfast products to start on a happy note. 

Cereal foods have multitudinous nutritive benefits and can also prop in weight loss. It's high in vitamins and minerals and can help you feel more energised.... 

Anutritious breakfast in the morning can give the energy you need to keep going until your coming mess. A healthy coliseum of muesli or flakes can serve as a internal pick- me- up as well as a sensitive treat. Cereal foods have multitudinous nutritive benefits and can also prop in weight loss. It's high in vitamins and minerals and can help you feel more energised. 

Contains British oats, golden wheat flakes, Californian almonds, succulent raisins, and natural honey. There are no artificial flavours, colours, or preservatives just the virtuousness of all-natural constituents. Bagrry's Healthy Crunch Muesli is high in fibre, low in impregnated fat, and contains no trans fat. It contains further than 40 per cent oats with added bran. An redundant brickle breakfast cereal for a succulent launch to your mornings!. 

Oatmeal Italiano 

True rudiments recreates the mouthwatering flavours of Italian cookery, but with a True twist! True rudiments Oatmeal Italiano is a one- of-a-kind relish oatmeal made of fiber-rich oats with a delicate rubbish flavour, the crunch of almonds, and the earthy flavour of oregano. This coliseum of relish oatmeal will be your new favourite breakfast for all rubbish suckers! It's delicate, inelegant, and incredibly delicious! A stuffing and succulent mess that's ideal when you want commodity savoury and inelegant! There's no added sugar, so it's suitable for diabetics. It's also high in protein and fibre, making it a healthier volition to pasta. 


Grain Free & Vegan Granola- interspersed Peanut Adulation 


Our grain-free granola is loaded with nutritional constituents like nuts, seeds, amaranth airs, and quinoa flakes, making it a perfect breakfast or on- the- go snack. This healthy home- nominated granola is high in protein, healthy fats, and salutary fibre, making it an excellent source of energy at any time. Combine it with a serving of cold milk, yoghurt, or smoothie while baking, or enjoy it on its own for a delicious, yet healthy snack

A delicious combination of vegetables, seeds, and decoration golden rolled oats that makes for asuper-healthy mess. Each bite hold beta- glucan, which helps to lower cholesterol. This is extremely salutary for weight loss and should be taken to heart. It's great for weight loss, and it's naturally succulent, with the added benefit of vegetables. 

Corn Flakes Plus- Real Honey

આ પાંચ ખોરાકને આહારમાં સામેલ કરવાથી ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરમાં થઈ શકે છે ઘટાડો! હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ ઘટશે


રાબ જીવનશૈલી અને ખાણીપીણીના કારણે ધમનીઓમાં ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ જમા થવા લાગે છે અને આ કારણે ધમનીઓ સાંકડી થઈ જાય છે અને પરિણામે હાર્ટ એટેકની સમસ્યા ઉત્પન થાય છે. આ માટે ધમનીઓમાં કોલેસ્ટ્રોલના જમા થવાને ખરાબ માનવામાં આવે છે. આ માટે વ્યક્તિ પોતે જવાબદાર છે. જીવનશૈલીમાં ફેરફારથી આ સમસ્યામાં રાહત મળી શકે છે.


હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીની વેબસાઈટ પર કેટલાક ખોરાકની સૂચિ જારી કરવામાં આવી છે, જેને ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ સામે અસરકારક માનવામાં આવે છે. આ માટે દરરોજ આહારમાં આ વસ્તુઓનું સેવન કરવું જોઈએ

ઓટ્સ

હાર્વર્ડ મેડિકલ વેબસાઈટ પ્રમાણે - ઓટ્સના સેવનના કારણે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરમાં ઘટાડો થાય છે. ઓટ્સને દરરોજ બ્રકફાસ્ટમાં સામેલ કરવાથી ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડી શકાય છે. ઓટ્સની સાથે સ્ટ્રોબેરીને પણ ઉમેરી શકાય છે.

કઠોળ

કઠોળમાં દ્રાવ્ય ફાયબર હોય છે અને તેને પચવામાં સમય લાગે છે. એટલે કે જો કોઈ વ્યક્તિ નાસ્તામાં કઠોળનું સેવન કરે છે, તો આખો દિવસ પેટ ભરાયેલા રહેવાનો અનુભવ થશે. કઠોળ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવાની સાથે વજનને પણ નિયંત્રણમાં રાખી શકે છે. કઠોળમાં રાજમા, મસૂરની દાળ, લીલા વટાણા જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.

રીંગણા

રીંગણા દરેક ઋતુમાં ઉપલબ્ધ થતી શાકભાજી છે. તેમાં ઘણા પોષક ત્તત્વો હોય છે અને દ્રાવ્ય ફાયબરની માત્રા ખુબ જ વધારે હોય છે. આ માટે તેનમે વજન ઘટાડવા માટે અસરકારક માનવામા આવે છે. આ સિવાય તેમાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ પણ હોય છે, જેને હૃદયને તંદુરસ્ત રાખવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. તેના સેવનથી કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. આ સિવાય બદામમાં પણ ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ હોય છે, જે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને નિયંત્રિત કરી શકે છે.


સાઈટ્રસ ફ્રૂટ

સાઈટ્રસ ફ્રૂટ એટલે ખાટ્ટા-મીઠ્ઠા ફળ. આમાં નારંગી, સ્ટ્રોબેરી, બ્લૂબેરી, લીંબુનો સમાવેશ કરી શકાય છે. આમાં અનેત પ્રકારના એન્ટી-ઓક્સિડન્ટ હોય છે, જેને હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. સાઈટ્રસ ફ્રૂટ ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલના સ્તરને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

(નોંધ - આ લેખમાં દર્શાવવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય વિગતો પર આધારિત છે. કોઈપણ વસ્તુ અપનાવતા પહેલા ડોક્ટર કે નિષ્ણાતોની મદદ લો.આ કોઈ ડોક્ટર કે નિષ્ણાતની સલાહ નથી. અમારો મુખ્ય હેતુ માત્ર તમને સામાન્ય જાણકારી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. )

The flavour of Corn Flakes with the added profit of prebiotic fibre! Bagrry's excels at invention; using food processing technology, they've invested fibre back into sludge flakes. Bagrry's Corn Flakes Plus have twice the fibre of constant flakes. The added fibre slows sugar immersion and therefore lowers the Glycemic Index( GI). A coliseum of these light and crisp golden flakes with the natural flavour of raw Himalayan honey will keep you going until lunch.

Read More »

Army Agniveer Bharti 2023: અગ્નિવીર ભરતી 2023, 10 પાસ માટે આર્મી મા ભરતી

Army Agniveer Bharti 2023: ઇન્ડિયન આર્મીમાં અગ્નિપથ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023-24 માટે અગ્નિવર ભરતીનું નોટિફિકેશન બહાર પાડવામા આવ્યું છે. આ નોટિફિકેશન અનુસાર 16 ફેબ્રુઆરી 2023 થી યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા ઇન્ડિયન આર્મીમાં અગ્નિવીર જનરલ ડ્યુટી, અગ્નિવીર ટેકનિકલ, અગ્નિવીર ક્લર્ક, સ્ટોર કીપર, ટ્રેડમેન સહિતની જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે. આ પોસ્ટ માટે અરજી ઇન્ડિયન આર્મીની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર થી ઓનલાઇન અરજી કરી શકાસે.. અરજી કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ 15 માર્ચ છે..

Army Agniveer Bharti 2023: અગ્નિવીર ભરતી 2023

સોલ્જર જનરલ ડ્યુટી ભરતી

ઉંમર : ૧૭ ૧/૨ થી ૨૧ વર્ષ (૦૧/૧૦ (૧૦ પાસ) ૨૦૦૨ થી ૦૧/૦૪/૨૦૦૬)

શૈક્ષણિક લાયકાત: એસ.એસ.સી.પાસ – ૪૫% ગુણ સાથે દરેક વિષયમાં ઓછામાં ઓછા ૩૩%ગુણ સાથે પાસ હોવું જરૂરી

ઊંચાઇ: ૧૬૮ સે.મી.

છાતી: ૭૭- ફુલાવ્યા વગર, ૮૨-ફુલાવીને

સોલ્જર ટેકનીકલ ભરતી

ઉંમર : ૧૭ ૧/૨ થી ૨૧ વર્ષ (૦૧/૧૦ (૧૦ પાસ) ૨૦૦૨ થી ૦૧/૦૪/૨૦૦૬)

શૈક્ષણિક લાયકાત: એચ.એસ.સી. (૧૦+૨) વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ફિઝીકસ, કેમેસ્ટ્રી,ગણિત અને અંગ્રેજી ૫૦% ગુણ સાથે તેમજ ઓછામાં ઓછા૪૦% ગુણ સાથે દરેક વિષયમાં પાસ

ઊંચાઇ: ૧૬૭ સે.મી.

છાતી: ૭૬- ફુલાવ્યા વગર, ૮૧-ફુલાવીને
સોલ્જર ક્લાર્ક/ સ્ટોર કીપર ભરતી

ઉંમર : ૧૭ ૧/૨ થી ૨૧ વર્ષ (૦૧/૧૦ (૧૦ પાસ) ૨૦૦૨ થી ૦૧/૦૪/૨૦૦૬)

શૈક્ષણિક લાયકાત: એચ.એસ.સી. (૧૦+૨) આર્ટસ/કોમર્સ/સાયંસ પ્રવાહમાં ૬૦% માર્ક્સ તેમજ અંગ્રેજી વિષયમાં 50% ગુણ સાથે તમજ ઓછામાં ઓછા ૪૦% ગુણ સાથે દરેક વિષયમાં પાસ હોવું જરૂરી,

ઊંચાઇ: ૧૬૨ સે.મી.

છાતી: ૭૭- ફુલાવ્યા વગર, ૮૨-ફુલાવીને


સોલ્જર ટ્રેડસમેન ભરતી (૧૦ પાસ)

ઉંમર : ૧૭ ૧/૨ થી ૨૧ વર્ષ (૦૧/૧૦ (૧૦ પાસ) ૨૦૦૨ થી ૦૧/૦૪/૨૦૦૬)

શૈક્ષણિક લાયકાત: એસ.એસ.સી.પાસ દરેક વિષયમાં ઓછામાં ઓછા ૩૩%ગુણ સાથે પાસ હોવું જરૂરી

ઊંચાઇ: ૧૬૮ સે.મી.

છાતી: ૭૬- ફુલાવ્યા વગર, ૮૧-ફુલાવીને

સોલ્જર ટ્રેડસમેન ભરતી (૮ પાસ)

ઉંમર : ૧૭ ૧/૨ થી ૨૧ વર્ષ (૦૧/૧૦ (૧૦ પાસ) ૨૦૦૨ થી ૦૧/૦૪/૨૦૦૬)

શૈક્ષણિક લાયકાત: ધોરણ ૮ પાસ, દરેક વિષયમાં ઓછામાં ઓછા ૩૩%ગુણ સાથે પાસ હોવું જરૂરી,

ઊંચાઇ: ૧૬૮ સે.મી.

છાતી: ૭૬- ફુલાવ્યા વગર, ૮૧-ફુલાવીને

અગ્નિવીર ભરતી જરુરી સૂચનાઓ

આર્મી ભરતી રેલીની પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે.જેથી યોગ્ય પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ www.joinindianarmy.nic.in વેબસાઈટ પર અરજી કરવાની રહેશે.
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૫/૦૩/૨૦૨૩ છે. જયારે ઓનલાઈન પરીક્ષા (CEE) તા.૧૭/૦૪/૨૦૨૩ થી શરુ થનાર છે.તેમજ પરીક્ષા ફી રૂ.૨૫૦/- છે. જે ઓનલાઈન માધ્યમથી ભરવાની રહેશે.
ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ ઉમેદવારોને આગળની પ્રક્રિયાની જાણ તેમજ પરીક્ષાના પરિણામ ની માહિતી www.joinindianarmy.nic.in વેબસાઈટ પરથી મળશે.
જે પાત્રતા ધરાવતા યુવાનો પાસે ઈન્ટરનેટની સવલત ઉપલબ્ધ ન હોય તેઓ મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરી, વડોદરા ખાતે રૂબરૂમાં જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબના જરૂરી અસલ પ્રમાણપત્રો તથા તેની પ્રમાણિત નકલો સાથે ઉપસ્થિત રહી આર્મીની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે.
અગ્નિવીર ભરતી 2023 ઓનલાઇન અરજી


સ્ટેપ-1 ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે સૌ પ્રથમ ઈન્ડિયન આર્મી પોર્ટલ joinindianarmy.nic.in ઓપન કરો.
સ્ટેપ-2 ત્યારબાદ તમારી સામે ઈન્ડિયન આર્મી વેબસાઈટનું હોમ પેજ ખુલશે.
સ્ટેપ-3 હોમ પેજ પર, તમારે પૂછવામાં આવેલી માહિતી ભરીને ભારતીય આર્મી અગ્નિવીર ભરતી 2023 રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ પૂર્ણ કરવાની રહેશે.
સ્ટેપ-4 રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ પૂર્ણ થયા પછી, તમારે લોગિન કરવા માટે જરૂરી ઓળખપત્રો ભરવા પડશે.
સ્ટેપ-5 હવે આગલા પેજ પર તમારે ભારતીય આર્મી અગ્નિવીર ભરતી 2023 અરજી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે અને જરૂરી ડોકયુમેંટ પણ અપલોડ કરવા પડશે.
સ્ટેપ-6 બધી માહિતી ભર્યા પછી તમારે ફોર્મ સબમિટ કરવું પડશે અને તમારા માટે ભારતીય સેના અગ્નિવીર ભરતી રેલી 2023 તારીખની રાહ જુઓ.
यह भी पढे:  BSF Recruitment 2023: BSF મા આવી 1284 પર 10 પાસ માટે ભરતી, મળશે 21700 થી 69000 ઓ પે સ્કેલ


ITI પાસ ઉમેદવારોને મળશે બોનસ ગુણ

ગુજરાતમાં અમદાવાદ ખાતે તા.૫ અને ૨૯ ઓગસ્ટ-૨૦૨૩ દરમિયાન Army Recruitment rally યોજાશે. આ ભરતીમા ભાગ લેવા માંગતા ઉમેદવારો આગામી તા.૧૫ માર્ચ-૨૦૨૩ સુધીમાં joinindianarmy.nic.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી-નોંધણી કરવી પડશે. વધુમાં ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેની તમામ પ્રક્રિયાની માહિતી જાણી શકાશે

ITI પાસ ઉમેદવારો પણ ભારતીય સેનામાં અગ્નિવીર તરીકે જોડાય તે માટે ખાસ જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. આઇ.ટી.આઇ.પાસ ઉમેદવારોને બોનસ ગુણ આપવામા આવનાર છે. જેમાં ભારત સરકાર માન્ય આઇ.ટી.આઇ. સંસ્થામાંથી એક વર્ષનો કોર્સ કર્યો હોય તેને 30 બોનસ ગુણ, બે વર્ષનો કોર્સ કર્યો હોય તેને 40 બોનસ ગુણ તેમજ ડિપ્લોમા પાસ ઉમેદવારને 50 બોનસ ગુણ આપવામાં આવશે. આર્મી ભરતી માટે સીલેકશન પ્રોસેસ, મેરીટ, લાયકાત વગેરે જરુરી માહિતી માટે ડીટેઇલ નોટીફીકેશન નો વિગતે અભ્યાસ કરશો.
અગ્નિવીર ભરતી 2023 અગત્યની લિંક

Army Agniveer Bharti 2023

અગ્નિવીર ભરતી 2023 માટે ઓફીસીયલ વેબસાઇટ કઇ છે ?

https://www.joinindianarmy.nic.in

અગ્નિવીર ભરતી 2023 માટે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઇ છે ?

15 માર્ચ 2023
Read More »

Saturday 11 March 2023

Watch Live Vasantotsav 2023 | VASANTOSAV FAIR 2023

The Sanskruti Kunj Fair is organized in Gandhinagar, the capital of Gujarat, to showcase the rich culture of the nation and it becomes the hub of joyous celebrations during the month of February. It is also called ‘Vasant Mahotsav’, referring to the unfolding of spring season. The fair lasts for 10 days where visitors spend day time in shopping various artefacts, handicrafts and artworks at different exhibits. The cultural presentation and musical performances begin in evening and folk artists of Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab and other states bedazzle audience with outstanding performances. The fair is a great place to explore craft, enjoy authentic and delicious Gujarati food and outstanding cultural performances.

Activities

Culture Programme 

Handicraft Craft Stall 

Adventure Activities 

Food stall 

Vasantotsav Program Gandhinagar Live 2023 is organized every year by the Department of Sports, Youth and Cultural Activities, Gujarat Government Head Office Commissioner, Youth Services and Cultural Activities providing culture and promotion of culture of Gujarat and India.

Vasantotsav presents our traditional and forgotten folk dances. Among the cultural performances performed daily are Ganesh Vandana by the famous dancer Ms. Rucha Bhatt, Raj Bokharia of Porbandar and his troupe by Mer Ras, Shri Rajendrabhai Raval by Kervana costume, Surat’s Saptadhvani Kalavrund by Prachin Garbo, Haryana, Rajasthan, Jashmir, Regional dances by folk artists from Chhattisgarh, sword dances by tribal groups from Dahod, and chilli dances by folk artists from Patan will be performed. While in the program of folk music to be presented by well-known artists of Gujarat, folk songs will be performed by famous folk singer Shri Jignesh Kaviraj.

Like every year at Sanskriti Kunj, this year also the stalls set up in the style of Desi Hat will display and sell the handicrafts made by the artisans.


Will also be able to enjoy the taste.

8 day cultural festival, Vasantotsav, was inaugurated at Gandhinagar in Gujarat. The dance forms of Chhattisgarh were highlighted as it’s the sister state of Gujarat.

About the Festival:

The Vasantotsav is an 8 day cultural fair held at Gandhinagar in Gujarat. It is celebrated as the state’s spring festival in February. It is also called the ‘Sanskruti Kunj Fair’ (‘Sanskruti’ meaning culture and ‘Kunj’ meaning hub). It is to highlight the diversity of the country’s heritage.

Theme of the Festival:

Important Links

 • Vasantotsav 2022 | Day 10 | 20-03-2023 | Meghdhanush Band : Click Here
 • Vasantotsav 2022 | Day 9 | 19-03-2023 | Dev Bhatt : Click Here
 • Vasantotsav 2022 | Day 8 | 18-03-2023 | Aniruddh Ahir : Click Here
 • Vasantotsav 2022 | Day 7 | 17-03-2023 | Kirtidan Gadhavi : Click Here
 • Vasantotsav 2022 | Day 6 | 16-03-2023 | Jignesh Kaviraj : Click Here
 • Vasantotsav 2022 | Day 5 | 15-03-2023 | Bhavin Shastri : Click Here
 • Vasantotsav 2022 | Day 4 | 14-03-2023 | Gitaben Rabari : Click Here
 • Vasantotsav 2022 | Day 3 | 13-03-2023 | Sairam Dave : Click Here
 • Vasantotsav 2022 | Day 2 | 12-03-2023 | Abhita Patel: Click Here
 • Vasantotsav 2022 | Day 1 | 11-03-2023 | Osman Mir : Click Here

Panthi Dance:

Panthi Dance is a folk dance of Chhattisgarh, it is mainly performed by the Satnami tribe of Chhattisgarh. It is a religiously significant dance performed during the Maghi Purnima (birth anniversary of Guru Baba Ghasidas). It is usually performed by male dancers and uses musical instruments like mridanga and jhanjh.

Read More »

Tuesday 7 March 2023

USEFUL INFORMATION ABOUT LEMON.

Find all healthy Tips you need to be healthy all through your life.

you want healthy life? find all now! with Tips mention in the app that are simple & easy to do.

Health tips which might be very helpful for you to enhance your health and live a healthy life. A healthy lifestyle can cause a extended , more fulfilling life. 
healthy living can help your heart, mind, and whole body. All the health tips are in English. Also App advises Health fitness tips and Diet Nutrition Foods for following Major categories:

☆ Health  tips
☆ Fitness  tips
☆ Foods  tips
☆ Beauty  tips
☆ Facts  tips
☆ Myths  tips

✦ Characteristics:

This app contains all beneficial foods and what should be your healthy food schedule what you must eat and when and what you should not eat and why also lots of important knowledge related to health and foods. 


Once you will use and read this important knowledge you must be able to make you healthy and you will aware of those things or foods which are wrong. And even food diet for weight loss in daily health.

Learn how to stay healthy , fit.Get health tips, exercises & workout tips to improve your workouts, diet plans to keep you fit and much more from this health tips app.

A Beauty  tips includes a variety of plant-based and animal-based foods that provide nutrients to your natural beauty with this health guide.

Tips from your grandma are often good and true. But some of them are just fairy tales. We get to the health awareness app the most myths you know and the true facts about them, update you on current scientific knowledge. 

Download Health Tips app and start living a happier, healthier life today!

Download Daily Health Tips | Health Mantra | English Health Tips.

Importance of good health?

• Being healthy should be part of your overall lifestyle. Feeling good about yourself and taking care of your health. Maintain a healthy lifestyle by doing what is right for your body.

• Regular Exercise, Balanced Nutrition, and Addict Rest All Contribute to Good Health.

• The benefits of a regular exercise routine extend far beyond meeting weight-loss goals.

• Exercise. We all know how important this is, but few people do it consistently

• You'll have more long-term success if you view health and fitness as a lifestyle.

• An important way to maintain your personal health is to have a healthy. Such nutrients give you energy and keep your body running. 

લીંબુમાં વિટામિન સી હોય છે. લીંબુને આયુર્વેદમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફળ માનવામાં આવે છે, જેને નિષ્ણાતો દ્વારા શ્રેષ્ઠ રોગ નાશક અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારતા ફળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લીંબુનો ઉપયોગ ઘરગથ્થુ ઉપચાર અને દવા તરીકે થાય છે. પોષક તત્વોથી ભરપૂર લીંબુના ઘણા ફાયદા છે. ચાલો જાણીએ લીંબુના નિયમિત સેવનથી થતા સ્વાસ્થ્ય લાભો અને ફાયદાઓ વિશે.

પેટની સમસ્યામાં લીંબુ ફાયદાકારક છે

કબજિયાત

આ સિવાય જો તમને ઉલ્ટી થતી હોય તો અડધો કપ પાણીમાં લીંબુનો રસ, જીરું અને એક એલચીના દાણાને મિક્સ કરી લો. તેને બે કલાકના અંતરાલમાં પીવાથી ઉલ્ટી બંધ થાય છે.

ઉલ્ટી

જો તમને પાચન અથવા પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય તો તમે લીંબુના રસનું સેવન કરી શકો છો. સવારે ઉઠ્યા પછી ખાલી પેટે બે ગ્લાસ પાણીમાં એક લીંબુ અને થોડું મીઠું નાખીને પીવો. સાંજે પણ લીંબુમાં મીઠું ઉમેરીની તેનું પાણી પીવો. આમ કરવાથી તમને કબજિયાતથી રાહત મળશે.

ખાટી ઓડકાર

ખાવાની યોગ્ય ટેવ ન હોવાને કારણે ખોરાક પચતો નથી, જેના કારણે શરીરમાં એસિડિટી વધી જાય છે અને ખાટા ઓડકાર આવવા લાગે છે. તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે પીણામાં લીંબુનો રસ, ખાંડ અને થોડું મીઠું નાખીને પીવાથી આરામ મળે છે.

વજનમાં ઘટાડો

લીંબુનો રસ વજન ઘટાડવા અથવા સ્થૂળતા ઘટાડવા માટે ફાયદાકારક છે. રોજ સવારે એક ગ્લાસ પાણીમાં એક લીંબુનો રસ અને બે ચમચી મધ ભેળવીને પીવાથી વજન ઓછું થાય છે.

વાળ ખરવા

જો ટાલ પડવાની ફરિયાદ હોય તો લીંબુ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. તેનાથી વાળ ખરતા અટકે છે. પાકેલા કેળામાં લીંબુનો રસ ભેળવીને પેસ્ટ બનાવો અને તેને નિયમિત રીતે માથાના મૂળમાં લગાવો. ટાલ દૂર થાય છે. આમળાના પાઉડરમાં લીંબુનો રસ મિક્સ કરીને પણ વાળમાં લગાવી શકાય છે, તેનાથી ખોળો દૂર થાય છે અને વાળ કાળા અને લાંબા થાય છે.


• The category shown below is available in Health Tips, Best Health – Daily Health

1) Healthy formula
2) Disease and Treatment
3) Pain and treatment
4) Home remedies
5) Lose weight
6) Natural medicines
7) Natural beauty

Read More »

Monday 6 March 2023

How to Survive a Heat Wave.

Use box fans and ceiling fans to promote air circulation throughout your home. Opening doors in the house and using box fans to push hot air outdoors can function as an "exhaust" system and draw cooler evening air into the house. In the cooler evenings, open all windows and promote as much air circulation as possible. When the sun rises, close all doors and windows, making sure to close curtains and blinds as well, to keep the indoors cool for as long as possible. When the outside air cools to a lower temperature than inside (usually in the evenings or at night), open up the windows and turn on the fans again.

Take advantage of the cooling power of water.  Fill buckets or basins and soak your feet. Wet towels and bandannas can have a cooling effect when worn on the shoulders or head. Take cool showers or baths, and consider using a spray bottle filled with cold water for refreshing spritzes throughout the day.
Head downstairs. Since hot air rises, the upper stories of a home will be warmer than the ground floor. A basement can be a cool refuge from the midday heat.


કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે માર્ચથી મે મહિના સુધી સંભવિત હીટવેવ માટે એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (આઇએમડી) દ્વારા 2023 માટે પ્રથમ વખત ગરમીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હોવાથી શું કરવું અને શું ન કરવું તેની સૂચિ તૈયાર કરવામાં આવી છે.

તરસ ન લાગે તો પુરતું પાણી પીવાનું રાખો
સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે ગરમી સંબંધિત બીમારી પર નેશનલ એક્શન પ્લાન હેઠળ એક ગાઇડલાઇન જાહેર કરી છે. અધિકારીઓએ ભારતીયોને તરસ ન લાગે તો પણ જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે પૂરતું પાણી પીવા જણાવ્યું છે. આ સાથે, નાગરિકોને ઓરલ રીહાઇડ્રેશન સોલ્યુશન (ઓઆરએસ) નો ઉપયોગ કરવા અને લીંબુ શરબત, છાશ / લસ્સી, ફળોના રસ સાથે મિશ્રિત થોડું મીઠું જેવા ઘરે બનાવેલા પીણાં પીવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.

મંત્રાલયે લોકોને આવી આવી પણ સલાહ આપી
મંત્રાલયે પાતળા, ઢીલા, સુતરાઉ કપડાં, આછા રંગના કપડાં પહેરવાની અને સીધા સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં આવે ત્યારે છત્રીઓ, ટોપીઓ
ટુવાલ અને અન્ય પરંપરાગત માથાના આવરણનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ પણ આપી છે. સરકારે લોકોને રેડિયો સાંભળવા, અખબારો વાંચવા અને સ્થાનિક હવામાનના સમાચારો માટે ટીવી જોવાનું કહ્યું છે. તેમાં એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે લોકો ભારતીય હવામાન વિભાગની વેબસાઇટને પણ ટ્રેક કરી શકે છે.

ઘરમાં સૂર્યનો સીધો પ્રકાશ અને ગરમીના મોજાને આવતા રોકો
આરોગ્ય મંત્રાલયની એડવાઈઝરીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે લોકોએ સારી રીતે હવા ઉજાશવાળી અને ઠંડી જગ્યાઓ પર ઘરની અંદર જ રહેવું જોઈએ. ઘરમાં સૂર્યનો સીધો પ્રકાશ અને ગરમીના મોજાને આવતા રોકો. ખાસ કરીને તમારા ઘરના તડકાના ભાગમાં દિવસ દરમિયાન બારીઓ અને પડદા બંધ રાખો. પરંતુ તેને રાત્રે ખોલો જેથી ઠંડી હવા અંદર આવી શકે.

આઉટડોર એક્ટિવીટી સવાર-સાંજ સુધી સીમિત રાખો
કેન્દ્રની એડવાઇઝરીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "જો બહાર જાઓ છો, તો તમારી આઉટડોર એક્ટિવિટીને દિવસના ઠંડા સમય એટલે કે સવાર અને સાંજ સુધી સીમિત રાખો. આરોગ્ય મંત્રાલયે લોકોને ખાસ કરીને બપોરે 12:00 થી 3:00 વાગ્યાની વચ્ચે તડકામાં બહાર નીકળતા ટાળવાનું જણાવ્યું હતું. કેન્દ્રએ પોતાની એડવાઈઝરીમાં કહ્યું, "ઉનાળા દરમિયાન હીટવેવ પરકાષ્ઠાએ હોય ત્યારે ઘરમાં સાવધાનીપૂર્વક જમવાનું બનાવો. રાંધવાના ભાગને પૂરતા પ્રમાણમાં હવાઉજાસ આપવા માટે દરવાજા અને બારીઓ ખુલ્લી રાખો. આલ્કોહોલ, ચા, કોફી અને કાર્બોનેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક્સ અથવા મોટા પ્રમાણમાં ખાંડવાળા પીણાં લેવાનું ટાળો કારણ કે તે ખરેખર શરીરના વધારાના પ્રવાહીને નુકસાન પહોંચાડે છે અથવા પેટમાં તાણ લાવી શકે છે.

ઉચ્ચ પ્રોટીન ખોરાક અને વાસી ખોરાક ન ખાવો જોઈએ
લોકોને ઉચ્ચ પ્રોટીન ખોરાક અને વાસી ખોરાક ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. એડવાઈઝરી મુજબ, 'પાર્ક કરેલા વાહનમાં બાળકો કે પાલતુ પ્રાણીઓને ન છોડો. સરકારે કહ્યું છે કે જો શરીરનું તાપમાન વધારે છે, અથવા બેભાનના કિસ્સામાં તાત્કાલિક 108/102 પર કોલ કરવો જોઈએ.

હવામાન વિભાગની હીટવેવની આગાહી
આ દરમિયાન ભારતીય હવામાન વિભાગે હીટવેવની આગાહી કરી છે. આગામી દિવસમાં પારો ઉચકાશે અને તેથી લોકોએ સાવધ રહેવાની જરુર છે. આ ઉનાળામાં પારો વધીને 40 ડિગ્રીની ઉપર જઈ શકે છે.Eliminate extra sources of heat. Incandescent light bulbs can generate unnecessary heat, as can computers or appliances left running. Eat fresh foods that do not require you to use the oven or stove to prepare.લૂ થી બચવાના ઉપાયો: 

ઉનાળા મા ફૂંકાતા ગરમ પવનને લૂ કહે છે. સતત તડકામાં રહેવાથી લૂ એટલે કે હીટ સ્ટ્રોકની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. હજુ તો શિયાળાની વિદાય થઇ છે, ત્યારે સવારે અને રાતે ઠંડક અને બપોરે ઉનાળાની ગરમ હવા સાથેની બેવડી ઋતુમાં અત્યારની બપોરે પડી રહેલી આકરી ગરમીથી લોકોએ સાચવવું પડશે, નહીં તો અચાનક વધી રહેલું તાપમાન સ્વાસ્થ્ય માટે જીવલેણ પણ સાબિત થઇ શકે છે, કારણ કે અન્ય ગંભીર બીમારીઓ અને વાઇરસ જેટલી જ જીવલેણ લૂ હોય છે, જે શરીરનું તાપમાન એકદમ વધારી દે છે. એક સર્વે અનુસાર દર વર્ષે ઘણા લોકો લૂના કારણે મૃત્યુ પામે છે.

લૂ થી બચવાના ઉપાયો

લૂ થી બચવાના ઉપાયો માટે નીચે ના જેવા ઘરેલુ ઉપાય કરી શકાય.

ગરમીના દિવસોમાં ભૂખ્યા પેટે બહાર બિલકુલ ન જવું જોઈએ શરીરમાં એનર્જી લેવલ ગરમીમા જલ્દીથી ઓછું થઈ જાય છે જેના કારણે લૂ લાગવાની સંભાવના વધી જતી હોય છે.
જો તમે એસી કે કૂલરમાં ઠંડા સ્થાન પર હોય અને અચાનક ક્યાય બહાર જવાનું થાય તો તરત ગરમ જગ્યા પર ન જવુ જોઇએ, તેના કારણે લૂ લાગવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
ગરમીના દિવસોમાં આખો દિવસ શરીર માટે જરુરી પાણી પીવું જેથી શરીરમાં પાણીની માત્રા ઓછી ન થઈ જાય.
ભૂલથી પણ બહારથી આવી અને સીધું પાણી ન પીવુ જોઇએ શરીરને થોડી વાર વાતાવરણ સાથે અનુકૂલન સાધવા દો ત્યાર પછી પાણી પીવો અને એકદમ ઠંડુ પાણી પીવું જોઈએ નહીં.
શરીરમા વધારે પરસેવો થવા પર તરત ઠંડું પાણી નહીં પીવું જોઈએ, જે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે.
ઋતુગત આવતા ફળ જેવા કે જેમાં કેરી લીચી તરબૂચ, મોસંબી વગેરે લૂથી બચાવે છે તે જરૂર લેવા જોઈએ આ સિવાય દહી,મઠ્ઠો, છાશ, લસ્સી, કેરીનું શરબત વગેરે પણ પીતા રહેવું જોઈએ.

ગરમીના દિવસોમાં સરળતાથી પાચન થાય તે રીતે હળવું ભોજન કરવું જોઇએ પરંતુ તેનો મતલબ એ નથી કે તમે ડાયટ સાવ બંધ કરી દો. હળવું ભોજન પણ પેટ ભરીને ખાવું જરૂરી છે.

શાકભાજીના જ્યુસ કે સુપ બનાવી અને પણ પી શકો છો જેનાથી પણ લૂ થે બચી શકાય છે.

ગરમીની ઋતુમાં ગોળ, ટમેટાની ચટણી, નાળિયેર અને પેઠા જેવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ, જેનાથી પણ લૂ નો ખતરો ઓછો રહે છે.

ઘરગથ્થુ ઉપચારો મુજબ તડકામાંથી આવ્યા બાદ ડુંગળીનો રસ મધમાં મેળવી અને ચાટો, તેનાથી પણ લૂ લાગવાની શક્યતાઓ ઓછો રહે છે.

ડુંગળીને ઘસીને નખ પર લગાવવાથી લૂ લાગતી નથી એટલું જ નહિ કાચી ડુંગળી ખાવાથી પણ લૂ થી બચી શકાય છે.

દાદીમાના ઘરેલુ નુસ્ખા પ્રમાણે લૂ લાગ્યા બાદ તેનાથી બચવા માટે કાચી કેરીનો લેપ શરીર પર લગાવવો જોઈએ.

લૂ થી બચવા કેરીના ગોટલાને પગના તળિયે ઘસી અને માલિશ પણ કરી શકાય.
ગરમીના કારણે શરીરમાં અડાય થઈ જાય તો ચણાના લોટ ને પાણીમાં ભેળવી અને અડાયની જગ્યા પર લગાવવાથી તેમા રાહત થાય છે.
ફુદીનાના શરબતમાં જીરું અને લવિંગના પાવડર મિક્સ કરી પીવાથી લૂ થી બચાવ થાય છે.

શરબતમાં બરફ નાખી પીવાથી લૂ થી બચાવ થાય છે.
ગરમીના સમય દરમિયાન હળવા ખોરાકનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. વધારે મસાલેદાર ખોરાક લેવાનું ટાળવુ જોઇએ.
જ્યારે તમે ઘરની બહાર જવાનુ થાય ત્યારે સિન્થેટીક કપડાંની જગ્યાએ સંપૂર્ણ સ્લીવ્ડ કોટન અને હળવા રંગના કપડાં પહેરવા જોઇએ.

Remember to maintain an adequate level of hydration, which means you'll need to consume more water than you usually do when it's hot. If you're sweating profusely, you will also need to replace electrolytes by eating a small amount of food with your water or by drinking specially-formulated electrolyte replacement drinks. Thirst is the first sign of dehydration; you should drink sufficient amounts of fluids before you feel thirsty in order to prevent dehydration.

Avoid alcoholic beverages and caffeine, as both of these substances can act as diuretics and promote dehydration.

For a homemade "air conditioning" system, sit in the path of a box fan that is aimed at an open cooler, or pan filled with ice.
Try to visit public buildings with air conditioning during the hottest hours of the day if the heat becomes unbearable. Libraries, shopping malls, and movie theaters can all be good places to cool down.

Don't eat large, protein-rich meals that can increase metabolic heat and warm the body.
Be able to recognize the symptoms of heat-related illnesses and true heat emergencies (heat cramps, heat rash, heat exhaustion, heat stroke). Call emergency services (911) in the event of a heat emergency and try to cool the victim until help arrives.

Finally, remember that pets also suffer when the temperature rises. Cooling animals (dogs, rabbits, cats) by giving them a "cool" bath or shower will help keep their body temperature down. A cool towel on a tile floor to lay on, a cool towel or washcloth laying over the skin next to a fan will also help cool the animal. Make sure they have plenty of cool water to drink as well. Signs of a heat stroke in a pet are:

rapid panting,
wide eyes,
lots of drooling,
hot skin,
twitching muscles,
vomiting and
a dazed look.
Call your vet if you think your pet has a heat stroke
Read More »

Brainly – The Free Learning App – Access the India’s Best Learning Community.

Brainly – The Free Learning App – Access the India’s Best Learning Community.

Need Help Learning the tough subject?

Post or Click Snap of your Homework question on Brainly or and receive help from other students within minutes. Brainly has:1. 150M+ unique users monthly
2. Experts providing explanation
3. thousands of moderators
4. 35+ countries
5. 50M+ answered questions


Brainly is the World’s Largest Social Learning community App! 150+ million students trust and study with Brainly every month. Yup, that’s 150 million study partners to help you in Learning Math, Hindi. As well as Science, History, English, Physics, Chemistry, Biology ,Sanskrit and many more. Ace your NCERT, CBSE, ICSE & State Board exams with Brainly. You’re not only getting the solution but learning the concept behind it. 

1. Free Homework Help – Brainly is 100% free of charge!
2. 24/7 Learning Help – Unlimited access, anywhere, anytime.
3. Superfast, Homework Answers and Explanations – Questions are answered within minutes & monitored by moderators.
4. Share Your Knowledge – Earn points and gain ranks by helping other students

represents space.

 Watch Museum Of The Future Virtual Tour From Here


Future invites visitors to think about.


Homework Help

The free learning app – Brainly is the Most Trusted Online Community. Which has helped millions of students with their Learning needs. Our community of experts (teachers, tutors, parents, university students and more) can provide you help. Regarding Class 6 to Class 12 NCERT Solutions and other educational resources solutions like R.D. Sharma, H.C.Verma (Physics), R.S.Aggarwal, Lakhmir Singh, D. K. Goel (accountancy), T.R. Jain and V.K. Ohri (Economy), T.S. Grewal (Accountancy).

All the answers are verified by our experts for all subjects like Hindi, Math, History, English, Geography, Biology, Physics, Chemistry. As well as Social Sciences, Environmental Sciences, Computer Science, India Languages, Foreign Languages, Art and Music, Science, Economy, Political Science, Sociology, Business Studies, Psychology and Accountancy. All of that and more, for 

We cover detailed answers and solutions from major educational sources such as:

1. NCERT Solutions
2. RD Sharma (Maths)
3. H.C.Verma (Physics)
4. R.S.Aggarwal (Maths)
5. Lakhmir Singh (Physics, Chemistry and Biology)
6. D. K. Goel (accountancy)
7. T.R. Jain and V.K. Ohri (Economy)
8. T.S. Grewal (Accountancy)

Get Brainly App From Here

Ace your Exams!

The free learning app – Brainly, beyond the School and Class 10 & Class 12 Board Exams like CBSE, ICSE. As well as State Board or Open School Exams. It also covers the learning needs of students who are preparing for major entrance exams. We cover and provide thousands of exemplary solved problems. As well as sample paper questions and previous year papers for your.


1.Engineering Entrance Exams (JEE Mains and JEE Advanced (IITs, IIITs and NITs))
2.Medical Entrance Exams (NEET, AIIMS and JIPMER)
3. CPT (Common Proficiency Test), Certified Management Accountant Exam (CMA), CFA (Chartered Financial Analyst)
4. NTSE and other national and international olympiads like NSO (National Science Olympiad) and IMO (International Mathematics Olympiad)
5. NDA, AFCAT
6. IBPS, RRB, SBI Clerical/ PO and other Banking Exams
7. SSC, UPSC, and other State public service commission exams.

How Brainly works?

1) Learn from Thousand of Students
If you’ve got a question about homework or class discussion, or if you want to learn about a new subject. The Brainly community is ready to lend a hand. Simply Type or Snap your Homework’s Photo and within minutes receive a clear, moderated response from fellow student. Brainly also has millions of questions in an easy to search knowledge base.


2) Showcase your knowledge

Everybody has strengths, and with Brainly you can offer yours to the world. If you are a master of your subject. Then you can guide other students who are stuck by sharing what you know the best.

Don’t forget to check out the reviews.

The Brainly app has over 400,000+ 5-Star reviews!

Read More »