Pages

Search This Website

Friday 30 December 2022

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ નુ પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ / CBSE Class 10th & 12th Exam date 2023

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ નુ પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)એ વર્ષ 2023માં યોજાનારી ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાઓનું સંપૂર્ન ટાઇમ ટેબલ જાહેર કરેલ છે. બંને ધોરણોની પરીક્ષા 15 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. ધોરણ 10નું છેલ્લું પેપર 21મી માર્ચે અને ધોરણ 12નું છેલ્લું પેપર 5મી એપ્રિલના રોજ હશે.


CBSE બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયેલા નોટિફિકેશન મુજબ ધોરણ 10 અને 12ની પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા, ઇન્ટર્નલ મૂલ્યાંકન અને પ્રોજેક્ટ વર્ક 1 જાન્યુઆરી, 2023થી શરૂ થશે. મહત્વની વાત એ છે કે વિષયવાર સમયપત્રક શાળાઓ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. CBSEએ નોટિફિકેશનમાં સ્કૂલો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે.

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ નુ પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ
ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ નુ પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ

આ વખતે માત્ર એક જ ટર્મમા પરીક્ષા અને હવે 100% અભ્યાસક્રમ
ગત વર્ષે દેશમાં કોરોના ની પરિસ્થિતિ ને કારણે ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષા બે ટર્મમાં યોજવામા આવી હતી. આ દરમિયાન જે વિદ્યાર્થીઓ સંક્રમણને કારણે એક પરીક્ષામાં બેસી શક્યા ન હતા તેમના માર્કસની ગણતરી બીજી પરીક્ષાના આધારે કરવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે આ પોલિસી CBSE દ્વારા નાબૂદ કરવામાં આવી છે. કોરોનામાંથી સાજા થયા બાદ આ વખતે CBSE બોર્ડની પરીક્ષા 100% અભ્યાસક્રમ સાથે લેવામાં આવશે. થોડા દિવસો પહેલા કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા સંસદમાં પણ આ માહિતી રજૂ કરવામા આવી હતી.

યોગ્યતા આધારિત પ્રશ્નો નો સમાવેશ કરવામા આવશે.
CBSE બોર્ડની પરીક્ષામા હવે ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 40% પ્રશ્નો અને ધોરણ 12ની પરીક્ષામાં 30% પ્રશ્નો ગુણવત્તાના આધારે પૂછાશે. ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓમાં પૂછવામાં આવતા આ પ્રશ્નો મલ્ટીપલ ફોર્મેટ મુજબ હશે પ્રશ્નો ઓબ્ઝેક્ટિવ, કન્સ્ટ્રક્ટિવ રિસપોન્સ ટાઈપ, એસર્શન, રીઝનિંગ આધારિત હશે.

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ નુ પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ CBSECBSE પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ નોટીફીકેશન

CBSE ધોરણ ૧૦ પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ

cbse 10th exam time table 1
cbse 10th exam time table 1
cbse 10th exam time table 2
cbse 10th exam time table 2


cbse 10th exam time table 2
cbse 10th exam time table 2
cbse 10th exam time table 3
cbse 10th exam time table 3

CBSE ધોરણ ૧૨ પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ

cbse 12th exam time table 1
cbse 12th exam time table 1
cbse 12th exam time table 2
cbse 12th exam time table 2
cbse 12th exam time table 2
cbse 12th exam time table 3
cbse 12th exam time table 3
cbse 12th exam time table 4
cbse 12th exam time table 4
cbse 12th exam time table 5
cbse 12th exam time table 5

IMPORTANT LINKS

CBSE Class 10th & 12th Exam time Table PDFClick here
Read More »

Thursday 29 December 2022

Download Smart Kit 360 App All In one App

Smart kit 360 App Download 2020.

Do a lot with just one multi-purpose App!
Do a lot with just one multi-purpose App!
Smart Kit 360 is an all-in-one app and is half the size of a common "standalone tool" application like compass, translator or a ringtone maker app. This way you'll save a lot of disk space, time and frustration searching for all the daily tools you need!
Main Features
★ Tiny Size
★ More than 40 apps can be replaced with one app
★ Has the most commonly used app features
★ One easy tap to create shortcuts on your home screen
★ Tools are arranged as per different category by which finding them is very easy ►
Productivity • Utility • Calculation • Conversion • Navigation & Measuring Tools
Smart Kit 360 combines uniquely with several functions ►


CLICK HERE TO DOWNLOAD SMART KIT 360 APP1. Heart Rate Monitor
Measure your heart rate with device camera and observe a real time pulse chart. Checking your pulse is a simple way to get information about your health.

2. Translator (All languages)
Easily translate words from one language to another through simple operations.

3. Multilingual Dictionary
Free online dictionaries for almost every existing language.

4. Exercise Timer
Ultimate fitness companion for any of your gym or home workouts.

5. Cache Cleaner, RAM Booster
Keep your phone clean! Clean junk files, cache and boost device RAM.

6. Battery Saver
Save and Extend Your Battery Life with this one-tap easy optimiser.

7. Sound Meter
Monitor the current sound pressure level and its spectrum.

8. Map
Get directions faster, find places, shows your current location on the map & share your GPS coordinates

9. Compass
Get the right directions always in your hand for most of your outdoor activities.

10. Magnifier
Magnify small objects that are hard to see. It also includes a flash light.

11. Mirror
See yourself using your front facing camera even at night.

12. Protractor
Measure the slope of any object using your camera and imaginary weight.

13. Audio, Video Cutter
Select the part/scene you want to cut and this tool will handle the rest.

14. Metal Detector
Detect magnetic field of nearby materials and observe it on real time chart.


15. Notepad
Take notes easily in your favourite colours. Backup notes, stay organised!

16. Currency Converter
Convert between different currencies. Currencies are updated automatically.

17. Calculator & Graph
Make basic calculations with graphs
18. Unit Converter
Convert between different physical units.
19. Audio Recorder
Easily record and playback high quality long-time sound recording on your smartphone or tablet.
20. Metronome
Classic metronome with adjustable tempo.
21. Pitch Tuner
Tune the pitch of your voice or musical instruments. It can also play the corrected tone.
22. Code Scanner
Scan bar and QR codes quickly with your camera.

23. File Manager, Root Explorer
File manager with Root Explorer.
24. Altimeter
Calculates your elevation via GPS
25. Abacus
Simple calculating tool and useful learning device
26. Ruler
Easily measure the dimensions of different objects.
27. Leveler
Check the surface levels.
28. Speedometer
Shows useful speed and distance information for your journey.
29. Flashlight
Use it as a manual torch light, as a strobe light or as a music light show.
30. Checklist, Reminder
Get Things Done with a flexible to-do list.
31. Stopwatch
Precision stopwatch with “Auto Save” results function.
32. Vibrometer
Measures vibrations on all 3 axes: X, Y, Z
33. Pedometer
Records the number of steps you have walked
34. Internet Speed Test
Accurate Internet connection speed test
35. Lux Meter
Light meter for measuring illuminance (lux, fc)
36. Time Zones
World time with weather
Tools support both metric and imperial unit formats and several languages.
Read More »

શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના/ માત્ર ૫ રૂ. ના દરે મળશે પૌષ્ટીક ભોજન જાણો તમામ માહિતી

શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના : ૫ રૂ. ના દરે મળશે ભોજન યોજના : Shramik Annapurna Yojna: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાની શરૂઆત કરવામા આવી છે. શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના મા 33 લાખથી વધુ શ્રમિકોને 5 રૂપિયાના દરે મળશે પૌષ્ટિક ભોજન આપવાનો લક્ષ્યાંક છે. શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના નુ ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં 2 મહિનામાં અમલીકરણ કરવામા આવશે. ૫ રૂ. ના ભોજન યોજના શહેર લીસ્ટ

ગુજરાતમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં બાંધકામ શ્રમિકો અને તેમના પરિવારજનો માટે અન્નપૂર્ણા યોજનાના વધુ 29 કેન્દ્રો શરુ કરવામા આવ્યા જેમાં શ્રમિકોને માત્ર 5 રૂપિયામાં ભોજન અપાશે.

 • રાજ્યમાં અન્નપૂર્ણા યોજનાના વધુ 29 કેન્દ્રો ખુલશે
 • અગાઉ ઓક્ટોબર મહિનામાં 22 કેન્દ્ર ખોલવામાં આવ્યા હતા
 • આ યોજના હેઠળ 5 રૂપિયામાં શ્રમિકોને ભોજન આપવામાં આવે છે
 • શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના

  શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાના 22 ભોજન કેન્દ્રો અને શ્રમ સન્માન પોર્ટલના લોકાર્પણ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમ અંત્યોદયના વિચારને સાકાર કરતો લોક ઉત્સવ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અંત્યોદયથી સર્વોદયના વિચારમંત્રને સાકર કરવા રાજ્ય સરકાર કાર્યરત છે. શ્રમિકો સન્માન સાથે જીવે તે અમારી સરકારનો ધ્યેય છે. લોકો માટે ‘ઘરનું ચણતર’ કરનાર શ્રમિકો માટે રાજ્યમાં અનેક યોજનાઓ અમલી બનાવાઈ છે. જેની પડખે કોઈ નથી, તેની પડખે સરકાર છે. તેવા ધ્યેયમંત્ર સાથે રાજ્ય સરકાર પ્રયત્નશીલ છે.

 • શ્રમ સન્માન પોર્ટલ

  શ્રમ ‘સન્માન’ પોર્ટલ વિશે જણાવતા મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, તમામ યોજનાના લાભો ડિજિટલ માધ્યમથી એક જ પોર્ટલ પર મળી શકે તે માટે ‘સન્માન’ પોર્ટલ કાર્યરત કરાયું છે. તાજેતરમાં જ દેશમાં 5જી સેવાનો પ્રારંભ કરાવાયો છે જેમાં શ્રમિકોને પણ આવરી લેવાનો અભિગમ છે. ‘સન્માન’ પોર્ટલથી હવે કોઈપણ શ્રમિકને કચેરીમાં જવું નહીં પડે. ઘરેબેઠા જ અરજીથી લઈ મંજૂરી સુધીની તમામ પ્રક્રિયા સરળ બનાવાઈ છે.

  શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાના આ પ્રસંગે શ્રમ અને રોજગાર કૌશલ્ય વિકાસ મંત્રી બ્રિજેશ મેરજાએ જણાવ્યું હતું કે, અન્ન, આવરણ અને આવાસ એ કોઈપણ વ્યક્તિની પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. ત્યારે રાજ્યના બાંધકામ શ્રમિકો માટે ‘અન્નપૂર્ણા યોજના‘ શરૂ કરાઇ છે. નોંધાયેલા શ્રમિકોને તો આ લાભ મળવાનો જ છે પરંતુ જે શ્રમિકોની નોંધણી નથી થઈ તેમના માટે ‘સન્માન’ પોર્ટલ શરૂ કરાયું છે. જેનાથી ન નોંધાયેલા શ્રમિકોને પણ લાભ મળશે. શ્રમિકોને સાત્વિક- પૌષ્ટિક ભોજન આપવાના ધ્યેય સાથે આ યોજના અંતર્ગત શ્રમિકોને માત્ર 5 રૂ.માં ભોજન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

  ૫ રૂ. ના દરે મળશે ભોજન યોજના

  આજે યોજાયેલા સમારોહ બાદ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને શ્રમ રોજગાર મંત્રી બ્રિજેશ મેરજાએ શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાના લાભાર્થીઓને ભોજનનું વિતરણ પણ કર્યું હતું. સાથોસાથ મહાનુભાવોના હસ્તે શ્રમિક પરિવારના વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસની સહાય, વીમાની સહાય, લગ્ન સહાય વગેરેના ચેક વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત 1200 જેટલા શ્રમિકોને પ્રતિક સ્વરૂપે ટિફિન અને બેગનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

 • શ્રમ સન્માન પોર્ટલ

  શ્રમ ‘સન્માન’ પોર્ટલ વિશે જણાવતા મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, તમામ યોજનાના લાભો ડિજિટલ માધ્યમથી એક જ પોર્ટલ પર મળી શકે તે માટે ‘સન્માન’ પોર્ટલ કાર્યરત કરાયું છે. તાજેતરમાં જ દેશમાં 5જી સેવાનો પ્રારંભ કરાવાયો છે જેમાં શ્રમિકોને પણ આવરી લેવાનો અભિગમ છે. ‘સન્માન’ પોર્ટલથી હવે કોઈપણ શ્રમિકને કચેરીમાં જવું નહીં પડે. ઘરેબેઠા જ અરજીથી લઈ મંજૂરી સુધીની તમામ પ્રક્રિયા સરળ બનાવાઈ છે.

  શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાના આ પ્રસંગે શ્રમ અને રોજગાર કૌશલ્ય વિકાસ મંત્રી બ્રિજેશ મેરજાએ જણાવ્યું હતું કે, અન્ન, આવરણ અને આવાસ એ કોઈપણ વ્યક્તિની પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. ત્યારે રાજ્યના બાંધકામ શ્રમિકો માટે ‘અન્નપૂર્ણા યોજના‘ શરૂ કરાઇ છે. નોંધાયેલા શ્રમિકોને તો આ લાભ મળવાનો જ છે પરંતુ જે શ્રમિકોની નોંધણી નથી થઈ તેમના માટે ‘સન્માન’ પોર્ટલ શરૂ કરાયું છે. જેનાથી ન નોંધાયેલા શ્રમિકોને પણ લાભ મળશે. શ્રમિકોને સાત્વિક- પૌષ્ટિક ભોજન આપવાના ધ્યેય સાથે આ યોજના અંતર્ગત શ્રમિકોને માત્ર 5 રૂ.માં ભોજન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

  ૫ રૂ. ના દરે મળશે ભોજન યોજના

  આજે યોજાયેલા સમારોહ બાદ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને શ્રમ રોજગાર મંત્રી બ્રિજેશ મેરજાએ શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાના લાભાર્થીઓને ભોજનનું વિતરણ પણ કર્યું હતું. સાથોસાથ મહાનુભાવોના હસ્તે શ્રમિક પરિવારના વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસની સહાય, વીમાની સહાય, લગ્ન સહાય વગેરેના ચેક વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત 1200 જેટલા શ્રમિકોને પ્રતિક સ્વરૂપે ટિફિન અને બેગનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના
શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના
Read More »

HEALTH TIPS

What is the Importance Of Vitamin B 12 ? 

These two beauty treatments are the  similar in some ways but a very different in the others—here is how to the figure out whether you should go for a laser or a peel.


In the world of in-office  skin-care procedures, there are a few that offer a larger variety of  the options-or can be treat more than skin concerns-than lasers and the peels. They are also often lumped into the same general category, and the yes, there are the some similarities. "Both procedures are used to the treat photo damage-sun spots  and the wrinkles-and to the  improve the texture and tone of the skin," says are dermatologist Jennifer Chwalek, M.D., of the Union Square Dermatology in a New York City.


Still, the two are ultimately a very different, each with their own set of the pros and the cons. Here, a head-to-head comparison to the help you determine which is a right for the you.

અહીંથી વાંચો સંપૂર્ણ ગુજરાતી માહિતી રીપોર્ટ

How Laser Treatments are  Wor


"A laser is a device are that are  emits are a particular wavelength of the light that are targets are a   either pigment, hemoglobin, or a water in the skin," says Dr. Chwalek. Targeting pigment helps are in the eliminate spots are the (or a  hair or a tattoos, for in that a matter), targeting hemoglobin are reduces are the redness (scars, stretch marks), and in the targeting water is used to the treat wrinkles, she adds. There is no shortage of the types of  the lasers, each of a which is the best for in the addressing these different issues. Common ones are  the you may have been seen or a heard of the  include are  Clear & in the Brilliant, Fraxel, Pico, ND:,Y A G, and in  the I P L.


Pros and Cons of the  Laser Treatments

Pros: The depth, energy, and the  percent of the  skin treated can be easily controlled with a laser, allowing for a more than  targeted treatment that can be individualized for the  each person. Ultimately, that means you may require fewer treatments are with a lower risk of  the scarring, notes Dr. Chwalek. Plus, there are certain lasers that can be address more than one issue at a time; for the example, Fraxel and IPL can be treat both redness and the brown spots in one fell a swoop.


Cons: Lasers are more than expensive (ranging from about $300 to the over $2,000 for a single session), depending on the type, according to the 2017 American Society of the Plastic Surgeons Report) than chemical peels, and in the  many cases are  require more than one treatment to the see results. And who is doing the lasering definitely matters: "The efficacy of the procedure depends are on the knowledge and skill of the laser surgeon in a  manipulating the parameters of the laser to the best target the problem," says are  Dr. Chwalek. Step one: See your  the dermatologist for a thorough skin check and to the  make sure the cosmetic issue you are trying to the treat (say, brown spots) is not something more than serious (say, possible skin cancer). Seek out a board-certified plastic surgeons who specialize in a cosmetic treatments; most physicians are who specialize in a lasers have multiple lasers in their practice (so they are not going to the sell you on "one laser that does all") and often belong to the professional organizations such as the ASDS (American Society for the  Dermatologic Surgery) or ASLMS (American Society for the  Laser Medicine and Surgery), adds Dr. Chwalek. 

How Often to Should You a  Really Have a Skin Exam?

How Chemical Peels are  Work

Chemical peels are work less specifically than lasers, using a combination of  the chemicals (usually acids) to remove the top layers of the skin. While super-deep chemical peels were once an a option, those have been  largely been replaced by lasers; nowadays most peels are  work superficially or at a medium depth, addressing issues such as a spots, pigmentation, and may be a few fine lines, points out Dr. Chwalek. Common ones are include alpha hydro acid (glycolic, lactic, or citric acid) peels, which are fairly mild. There are also beta hydro acid (salicylic acid) peels, good for the  helping treat acne and for the minimizing oil production, as well as to the unclog pores.

ગુજરાતી માહિતી વાંચો


There are also peels (Jessner's, Vitalize) that combine both AHAs and the BHAs, as well as TCA peels (trichloroacetic acid) that are medium depth and are used to the help improve fine  a lines and the wrinkles. વાળ ખરતા અટકાવવા માટેની ટિપ્સ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


 The 11 Best Anti-Aging Serums, a According to the Dermatologists

Pros and Cons of the  Chemical Peels

Pros: "Since peels are  work by the exfoliating, they are often useful in treating acne, and overall can be do more to  the  improve the texture of the your skin, increase radiance, and a minimize the look of the pores," says Dr. Chwalek. Again, they are also cheaper than lasers, with a national average cost of the about $700.


Cons: Depending on what you are trying to the treat, you may need a series of the chemical peels to see the best results. They are also unlikely to the significantly improve deeper scars or a wrinkles, says Dr. Chwalek, and peels can not improve a redness in the skin.

How to Decide Between Laser Treatments and the Skin Peelsઇસબગુલના ફાયદા વિશે વિગતવાર માહિતી વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Pros and Cons of the  Chemical Peels

Pros: "Since peels are  work by the exfoliating, they are often useful in treating acne, and overall can be do more to  the  improve the texture of the your skin, increase radiance, and a minimize the look of the pores," says Dr. Chwalek. Again, they are also cheaper than lasers, with a national average cost of the about $700.


Cons: Depending on what you are trying to the treat, you may need a series of the chemical peels to see the best results. They are also unlikely to the significantly improve deeper scars or a wrinkles, says Dr. Chwalek, and peels can not improve a redness in the skin.

How to Decide Between Laser Treatments and the Skin Peelsઇસબગુલના ફાયદા વિશે વિગતવાર માહિતી વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


First and a foremost, consider the exact skin issue you are trying to the address. If it is one of the conditions are that can only be helped by one of the treatments exclusively (e.g., acne, which only a peel will be  help, or redness, when only a laser will be do), then you have been your decision. If it is something like spots, which both can be  help with, take into the account your budget and how much downtime you can afford. How much downtime depends are on the particular laser and peel you go to with. But generally speaking, lasers are may involve a few more days of the  post-procedure redness. In theory, if you are younger and just have some mild, superficial issues are you want to the treat (uneven tone, dullness), it may be a good idea to the start with the peels and ultimately work your way up to the  lasers once you have been  more visible signs of a aging. 


વિટામિન B - 12 વિશેની વિગતવાર માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો.


 4 Signs You are Using Too Many Beauty are  Products

Another option: Alternating between the two, since they do target different are  things. Of the course, at the end of the day, a chat with the  your dermatologist is the best way to the help plot your course of  the action. Oh, and if you have been a history of the sensitive skin, be sure to the bring that up; it does not necessarily mean you can not opt for  the one of these treatments, but it should be discussed so your doctor can be help a figure out which one is the best for the you. The one time both lasers are  and peels are a no-go is if you have been any kind of  the active skin infection, such as a cold a sore.

Read More »

Tuesday 27 December 2022

Rann Utsav 360 View Watch Here

Rann Utsav 360 View Watch Here : Rann Utsav is an awesome festival of Kutch, Gujarat, India. It is a Carnival of Music Dance, nature beauty of White Rann where you can experience tent city luxury and much more. Visiting on Full Moon Day must be dream for every traveller.

Rann Utsav 360 View

Kutch Rann Utsav is the shimmering landscape that gives the enchanting moments of this Fest which feels like as Heaven On Earth during Festival Time. In fact it’s a Family holiday destination to explore fun moments and store in cameras for life time. Rann utsav official dates announced, it will be from 26th Oct 2022 to 20th Feb 2023.

What Happens in Rann Utsav?

Rann Utsav is one of the most eagerly-awaited tourism events of India, which celebrates the marvels of nature at the White Desert and the rich cultural and artistic heritage of Kutch. The concept of Rann Utsav was envisioned by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, the then Chief Minister of Gujarat.

Is Rann Utsav Worth Visiting?

If you prefer greater comfort in your choice of accommodation, then the Rann Utsav is definitely the best time to visit the Rann of Kutch! Sightseeing: Rann Utsav packages come with many included and optional sightseeing tours of other interesting places nearby such as Bhuj, Dhordo, Mandavi Beach, and Dholavira etc.

What is The Best Time To Visit Rann Of Kutch?

Winters are the best time to visit Kutch. The temperature during these months is between 25 to 12 degrees Celsius and makes the weather perfect for sightseeing.

This is also the best time to visit Rann of Kutch Festival.

Video Source From : Gujarat Tourism YouTube Channel

Kutch, located in the State of Gujarat,is blessed with one of the most ecologically and culturally abundant landforms. The brimming profusion of nature’s beauty culture and tradition, superfluity of colors and celebration, cornucopia of joy and beauty, all together reflect the magnificence of the kaleidoscopic Kutch. Particularly, the spectacular sight of boundless white desert under the moonlightpresents the stunning

desert under the moonlightpresents the stunning creation of nature, unique to this world.

The distinctive folk dances and music, intricate arts and crafts, gracious people and nature along with the affluent handicraft culture of the district like folk textiles, exquisite embroidery Bandhani sarees, traditional ornaments and mirror work are some of the specialties of Kutch, Gujarat, India.

Amitabh Bachchan – The brand ambassador of Gujarat, in a famous Gujarat Tourism ad says “Kutch Nahin Dekha Toh Kuch Nahi Dekha.” The legendary Bollywood icon is the brand ambassador of Gujarat, couldn’t have made a truer statement.

Post Content Source From : Gujarat Tourism

Visit Official Website Rann UtsavVisit Here
Watch More 360 Degree ViewWatch Here
Read More »

How to Download and Print Pan Card E Copy.

How to the Download and Print a  Pan Card E Copy.


To the download  in the PAN card, candidates need to give a Aadhaar and private location. It is a essential for an a Indian resident to the  download in the Form 49A PAN card. Also, for a unfamiliar elements in the 49AA structure must be a filled. Candidates who can wish to the download a PAN card can download through NSDL or a UTIITSL gateway. They can be likewise download a PAN card through versatile application with a only a basic procedure and the scarcely any taps.


Look a down and get in  the subtleties of the downloading a PAN card.

Dish Card Download Online NSDL

1. Above all you need to go to the official site of  the  NSDL entry way.

2. Presently click on  the Download a e-PAN Card (Download e-Pan Card/e-Pan XML for PAN alloted more seasoned or over 30 days), which will be a found on the landing page.


3. Enter to  your PAN number, Aadhaar number, date of  the birth and the  GSTN (if pertinent).


4. Presently read in the captcha code are cautiously and in the  enter it on the case gave.

5. Presently click on the  submit for a OTP in the  process.

6. OTP will be a  come on your enrolled portable number and the email id.


7. Select according to your decision and the snap on a Generate the  OTP.


8. Now a enter OTP and click to the validate.

Then you have to pay 8.26 Rs.

At that the  point after in that the installment affirmation message will before you.9. After in  the check a procedure is a finished, click on  the "Create a PDF".

10. Downloaded a PDF organization of  the e-PAN card is a secret phrase are ensured.

11. What is a more, secret phrase is your date of the  birth. If you do not a mind a notice to your date of  the birth to the utilize to your e-PAN card.

12. A charge of the  8.26 is a pertinent for a downloading to  a e-PAN card.These days are the downloading a PAN card is a straightforward and simple procedure for a Indians and the NRIs.

You can download to your PAN card through both a online are interfaces. In which you need to the enter exceptional 10 digit alphanumeric  in a number. Which is a required for a money are related to the exchanges as per a Income Tax Department. To

Following a details are mentioned in an a ePAN card:

 • Permanent Account Number
 • Name
 • Father’s Name
 • Date of Birth
 • Gender
 • Photograph
 • Signature
 • QR Code

PAN Card Download Online UITSTEK

1. Visit official sites  Click Here

2. Now click on PAN card services.

3. Presently click on the download a e-PAN, enter  to your PAN number, Aadhaar number, date of the  birth and  the GSTN (if pertinent)


4. Presently read in the captcha code cautiously and enter it on the container are gave.

5. You will bee  presently be a coordinated to the  another page.

6. Enter to  your 10 digit alphanumeric PAN number

7. Enter  to your date of the  birth for your reports

8. Enter GSTIN number whenever required

9. Peruse in  the captcha code are  cautiously and enter it on the crate a gave.

10. Audit all your accessible subtleties and the  snap are  submit.

11. Presently  to a connection will be a given to your enlisted portable number or a email id.

12. Snap on the connection and you can be download the e-PAN card utilizing the  OTP.

13. No, no charge is a appropriate for a downloading e-PAN card
Read More »

Monday 26 December 2022

શિયાળામા ગાજર ખાવાના ફાયદા

શિયાળાની સિઝનમાં ગાજર શા માટે ખાવુ જોઈએ?

ગાજર શિયાળામા મળતુ શાકભાજી છે, જો કે હવે તો ગાજર માર્કેટમાં બારેમાસ મળે છે. આપણામાથી ઘણા લોકો ગાજરને ખાવાનુ વધુ પસંદ કરે છે. ગાજરનુ સેવન સીધુ કરી શકાય છે, પરંતુ સલાડ તરીકે તેને ખાવાથી તેનો સરસ ટેસ્ટ આવે છે. ગાજરમાં ભરપૂર પોષક તત્વો રહેલા છે. વિટામિન, મિનરલ્સ અને ફાઈબર પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જે દરેક રીતે તમારા શરીરને ફાયદો પહોંચાડે છે. આવો જાણીએે કે તમારે શિયાળાની સિઝનમાં ગાજર શા માટે ખાવુ જોઈએ.

શિયાળામા ગાજર ખાવાના ફાયદા
શિયાળામા ગાજર ખાવાના ફાયદા

શિયાળામા ગાજર ખાવાના ફાયદા

આંખોની રોશની વધશે 

ગાજરમાં ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન એ હોય છે, જે આંખો માટે એક જરૂરી ન્યુટ્રીએન્ટ છે. જેનુ નિયમિત રીતે સેવન કરવાથી નાઈટ બ્લાઈન્ડનેસનુ જોખમ ટળી જાય છે.

બ્લડ શુગર ને કંટ્રોલ કરે છે. 

જે લોકો ડાયાબિટીસના દર્દી છે, તેમના માટે ગાજર ખૂબ ફાયદાકારક છે. જેમાં સોલ્યુએબલ ફાઈબર્સ અને કેરોટિનૉઈડ હોય છે, જે બ્લડ શુગર લેવલ અને ઈન્સુલિનના સ્તરને જાળવી રાખે છે. 

હાર્ટની બિમારીઓ મા ઉપયોગી

આજકાલ હાર્ટની બિમારીઓના કારણે ઘણા લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવી રહ્યાં છે, તેથી દરેક વ્યક્તિએ ગાજર અવશ્ય ખાવુ જોઈએ. જેમાં એન્ટીઑક્સિડેન્સ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે બ્લડ પ્રેશરને મેન્ટેન રાખવામાં મદદ કરે છે. એવામાં હાર્ટ એટેક અને હાર્ટ ફેલિયર જેવી બિમારીઓનુ જોખમ ટળી જાય છે.

ગાજર ખાવાના ફાયદાઓ

 • વાળ માટે ફાયદાકારક
 • હ્રદય માટે ફાયદાકારક
 • હાડકા મજબૂત કરે છે
 • વજન ઘટાડવામાં ઉપયોગી
 • સનબર્ન થી બચાવે
 • આંખો ને ફાયદો કરે છે
 • પાચનતંત્ર ને ફાયદો

IMPORTANT LINK:

ગાજર ખાવાના ફાયદા વિડીયોઅહિં ક્લીક કરો
Read More »

ખોટા વ્યક્તિને જો UPIમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઇ ગયા હોય તો પાછા મેળવવા શું કરવું

આપણે રોજીંદા વ્યવહારમા UPI થી ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હોઈએ છીએ. પણ તમે આ વ્યવહાર કરતાં હોય અને ભૂલથી કોઈ બીજાના ખાતામાં રૂપિયા જતાં રહે તો શું કરવું? તો જાણી લો આરબીઆઈની નવી ગાઈડલાઈન અનુસાર જો ભૂલથી તે ખોટા ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય તો 48 કલાકની અંદર પૈસા પાછા મળી શકે છે. UPI અને નેટ બેંકિંગ કર્યા પછી, સ્માર્ટફોન પર મળેલા મેસેજને ક્યારેય ડિલીટ ન કરો. આ મેસેજમાં PPBL નંબર હોય છે. પૈસા પાછા રિફંડ મેળવવા માટે તમારે આ નંબરની જરૂર પડે છે. વધુ વિગત તેમજ પ્રોસેસના મહત્વના 5 સ્ટેપ્સ માટે વિડીયો જુઓ

Meet Google’s simple and secure digital payment app made for businesses of all sizes. Receive instant payments directly to your bank account, and allow new customers to discover your shop with Google Pay for Business.

Use Google Pay for Business to manage all things money

+ Accept payments from millions of customers, instantly
Let Google take care of payments while you run your business with peace of mind! Users of 80+ BHIM UPI apps can make payments on Google Pay for Business.

+ Multi language support
Use the app in the language you prefer – choose between English, Hindi, Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi, Tamil, or Telugu while onboarding or switch between them at any point in time.

સ્ટેપવાઇઝ સમજ માટે વિડીયો જોવા અહિં ક્લીક કરો

+ Easy and fast setup
No more complicated steps to start receiving payments or settings to configure – Simply download and complete a few user-friendly steps.

+ Supports multiple modes of payment
No matter how your customer decides to pay, Google Pay for Business has you covered. Your customers can pay you using QR codes, phone number, or Tez mode.

+ Backed by Google security
Google Pay for Business protects you and your customers’ money with a world-class security system that helps detect fraud and prevent hacking. If you ever need it, our help center and phone support are easily available.

Read More »

Vikram Sarabhai Incentive Scheme 2023


Vikram Sarabhai Incentive Scheme 2023


Vikram Sarabhai Incentive Scheme 2023 (Vikram Sarabhai Incentive Scheme 2022-23) The Physics Research Laboratory is committed to inculcate scientific attitude and approach among students active at the highest level of education and research from school.

Vikram Sarabhai Incentive Scheme 2023

Vikram Sarabhai Incentive Scheme 2022-23 Students from remote rural areas face financial hardships as well as lack of guidance and many other problems. Keeping this problem in mind, we have instituted ten scholarships in memory of our founder Mr. Vikram Sarabhai.


Objective of Vikram Sarabhai Scholarship

The objective of the Vikram Sarabhai Incentive Scheme Scholarship is to encourage and assist economically weaker students from rural areas of Gujarat to pursue higher education in science. The name of this scholarship is Vikram Sarabhai Incentive Yojana (Development Scholarship).


Key Features of the Scholarship


Vikas Scholarship is only for students from low income families studying in schools in rural areas.


A total of ten (10) scholarships will be awarded each year. Out of 10, at least 5 scholarships will be awarded to girls.


Who can apply?

Students studying in class 8 in rural areas of Gujarat whose total annual family income is less than 1.5 lakhs can apply.


Amount of scholarship admissible

For Class 10 Students: The scholarship will be awarded for two years which will be 30,000/- during Class 11 and 30,000/- during Class 12.

For Class 8 Students: Scholarship up to 1,00,000/-(Rupees One Lakh Only) will be received over a period of four years. [ 20,000/- in class 9, 20,000/- in class 10 and T30,000/- in class 11 and 30,000/- in class 12 if the student continues in science stream after class 10

Application Process

The applicant has to register by filling the online form on the PRL VIKAS scholarship website. As part of the registration process, the student has to scan and upload the following documents.

Necessary supporting evidence

Photo of the student

Proof of Income: Income Certificate (issued by Tehsildar/ Revenue Officer (Mamalatdar)/ SDM/ Taluka Magistrate/ Collector/ DM/ ADM/ any equivalent officer. The certificate should clearly mention the total annual/ year income of the family.

Standard student certificate from school Class 7 mark sheet [Class 9 mark sheet in case of Class 10 students applying for scholarship.

Important link

Official site:-click here

Apply Online :- Click Here

Important dates

Last Date of Registration: 13 January 2023
Selection Exam: 22 January 2023
Read More »

શરીરમાં ગમે ત્યાં નસ બ્લોક થઇ ગઇ હોય તો અચૂક અપનાવી જુવો આ ઉપાય, 100% મળી જશે પરિણામ

In today's modern era people have become increasingly dependent on outside food.  Due to which they are facing many types of health problems.  Yes, the problem that most people are facing due to eating outside food is the problem of blockage of nerves.  Which is being seen more in today's youth.


By using the remedy we are going to tell you today, you will not only remove the blockage of the veins but at the same time you will also remove the swelling caused by it.  So let's know what are the solutions for this.  With the help of which you can get relief.


If you have a vein block somewhere in your body, then first of all, mix both olive oil and vitamin E and massage it on the part of the body where the vein is blocked.


However, after the massage, you should sit in the sun for some time.  Doing so will open the block vein.


If you do not want to do the above remedy, then you can take a bowl of cinnamon, black pepper, bay leaves, cloves, cinnamon, walnuts etc. in powder form and take it with water on an empty stomach.  get relief.  However, taking this measure will make a difference in the long run.


If there is a blockage in your veins, then black grapes and figs should be soaked in water at night and consumed in the morning provides relief.  This will also open the vein block.  Drinking pomegranate juice can also give you relief.  This can help to open up the blockage of the vein.


Vein blockage can also be opened by eating garlic.  Yes, the blood vessels are opened by the consumption of garlic and the blood circulation gets done properly.  You can also consume it by roasting garlic or by dipping the PC in milk.  This will help you open the vein blockage.


If you soak flax seeds in water and consume them with water, it will help you to open the vein block.  This will also give you relief from many other diseases.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Read More »

Sunday 25 December 2022

Redmi 12 phone Review : XIAOMI એ ફોનની નવી સીરીઝ ૧૨ લોન્ચ કરી /સ્ટાર્ટીંગ કિંમત 15499/ Redmi note 12 / Redmi note 12 pro / Redmi note 12 pro plus

Redmi 12 phone Review : શાઓમીએ ભારતમાં તેના ત્રણ 5G સ્માર્ટ ફોન Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro અને Redmi Note 12 Pro+ મોડેલ લોન્ચ કર્યા છે. એક કાર્યક્રમમાં કંપની દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ ફોન નેક્સ્ટ જનરેશન 5G સ્માર્ટફોન છે. આ સિરીઝમાં તમને 200MP કેમેરા કેપેસીટી લેન્સ મળશે.આ સિવાય તમને 120W નુ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ અને અન્ય ફીચર્સ મળશે. કંપની ના દાવા મુજબ આ સ્માર્ટફોનને સુપરનોટ કહી રહી છે. આવો જાણીએ આ લોંચ થયેલા ત્રણેય સ્માર્ટફોનના તમામ સ્પેસીફીકેશન અને કિંમત વિશે.

Redmi 12 phone Review

Redmi 12 phone Review
Redmi 12 phone Review

કિંમત અને માર્કેટમાં ક્યારથી મળશે

Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro અને Redmi Note 12 Pro+ 11 જાન્યુઆરીથી ઓનલાઈન શોપિંગ પ્લેટફોર્મ અને Mi ના ઓથોરાઈઝડ આઉટલેટ્સ પર ઉપલબ્ધ થશે. કંપનીએ Redmi Note 12 ની રૂ. 15,499 જેટલી સ્ટાર્ટીંગ પ્રાઇસ, Redmi Note 12 Pro ની રૂ. 20,999 જેટલી સ્ટાર્ટીંગ પ્રાઇસ,અને Redmi Note 12 Pro+ ની રૂ. 25,999 જેટલી સ્ટાર્ટીંગ પ્રાઇસ,રાખવામા આવી છે.

Redmi Note 12 5G ફોનના ફીચર

Redmi Note 12 5G ફોનના સ્પેશીફીકેશન ની વાત કરીએ તો આ સ્માર્ટફોનમાં, અમને ટ્રિપલ રિયર કેમેરા સેટઅપ મળશે, જેનો મુખ્ય લેન્સ 48MP નો હશે. આ સિવાય ફોન મા Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 પ્રોસેસર આવશે જેમાં 33W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ, 120Hz રિફ્રેશ રેટ સાથે સુપર AMOLED ડિસ્પ્લે અને અન્ય વિશેષ સુવિધાઓ મળશે.

redmi note 12 feature
redmi note 12 featureRedmi Note 12 Pro 5G ફોનના ફીચર

Redmi Note 12 Pro 5G ફોનના ફીચર ની વાત કરીએ તો આ ફોનમા ટોપ વેરિઅન્ટ એટલે કે Note 12 Pro Plus 5G વિશે વાત કરવામાં આવે તો તેમાં 6.67-ઇંચની FHD+ OLED ડિસ્પ્લે હશે. આ સ્ક્રીન 120Hz રિફ્રેશ રેટ સપોર્ટ સાથે આવશે. ફોન MediaTek Dimensity 1080 પ્રોસેસર સાથે આવશે. સ્ક્રીન HDR 10+ અને 900 nits ની પીક બ્રાઇટનેસ ધરાવે છે.

redmi note 12 pro feature
redmi note 12 pro feature

Redmi Note 12 Pro Plus 5G ફોનના ફીચર

Redmi Note 12 Pro Plus 5G ફોનના ફીચર ની વાત કરીએ તો આ ફોન ૩ આકર્ષક કલર વેરીએશન મા ઉપલબ્ધ હશે. ઉપરાંત 8 GB અને 12 GB એમ બે ઓપ્શનમા RAM મળશે.

redmi note 12 pro plus feature

redmi note 12 pro plus feature

IMPORTANT LINK

VIEW PRICE AND FEATURES ON MI Official storeClick here


Redmi 11 Prime 5G Phone Specification: Xiaomi has reduced the prices of Redmi 11 Prime 5G in India. This smartphone comes in two variants and the prices of both these variants have been reduced. This 5G smartphone will now be available for Rs 12,999, reducing the price of the base variant by Rs 1,000. This smartphone was launched in September this year at a price of Rs 13,999.

On the other hand, the price of the 6GB+128GB storage model has been reduced to Rs 14,999 from Rs 15,999. The company has launched the handset in three colors, including Meadow Green, Chrome Silver and Thunder Black. Customers can buy this 5G smartphone from Xiaomi’s official website Mi.com and Amazon.નવી પોલીસ ભરતી અંગે ન્યુઝ રીપોર્ટ વાંચવા અહિં ક્લીક કરો

નવી પોલીસ ભરતી અંગે Zee News Report


Redmi 11 Prime 5G Phone Specification

Redmi 11 Prime 5G Phone Specification

Display– આ ફોન 6.58 ઈંચની ફૂલ HD+ ડિસ્પ્લેની સાથે આવે છે. તેનું રિઝોલ્યુશન 2408*1080 Pixel છે. આ સ્ક્રિનની રિફ્રેશ રેટ 90Hz છે અને સ્ક્રિન પ્રોટેક્શન માટે તેમાં થ્રી લેયર કોર્નિંગ ગોરિલ્લા ગ્લાસ પણ આપવામાં આવ્યો છે.

Processor & O.S. – આ સ્માર્ટફોનમાં મીડિયાટેક ડાયમેંસિટી 700 પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે. આ સ્માર્ટફોનમાં પ્રોસેસરને સપોર્ટ કરવા માટે 4GB અને 6GB LPDDR4X Ram આપવામાં આવી છે. આ હેન્ડસેટ Android 12 પર આધારિત MIUI 13 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલે છે.

Camera– દરેક સ્માર્ટફોન ખરીદનાર માટે કેમેરા એ મુખ્ય જરુરીયાત હોય છે. આ સ્માર્ટફોનનાં પાછળનાં ભાગમાં Dual કેમેરા સેટઅપ આપવામાં આવ્યા છે. તેમાં 50MPનો પ્રાઈમરી કેમેરા અને 2MPનો ડેપ્થ કેમેરા મળે છે. તેમાં સેલ્ફી માટે 8MPનો ફ્રન્ટ કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. આ સ્માર્ટફોન 30 ફ્રેમ/સેકન્ડ પર વીડિયો રેકોર્ડ કરે છે.

Redmi 11 Prime 5G Phone Price
Redmi 11 Prime 5G Phone Price

connectivity– કનેક્ટિવિટી ફીચર માટે સ્માર્ટફોનમાં 5G સપોર્ટ ડ્યુઅલ સિમ + માઈક્રો SD કાર્ડ, 3.5MMનો હેડફોન જેક, બ્લૂટુથ 5.1 અને વાઈફાઈ ઉપલબ્ધ છે.

Battery & charger – Redmi 11 Prime 5Gમાં 18 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટની સાથે 5000 mAhની બેટરી અને 22.5 વોટનું ટાઈપ-C ચાર્જર આપવામાં આવ્યું છે.

Important Links

Redmi 11 Prime 5G વિશે વિગતે વાંચોclick here
Redmi 11 Prime 5G ઓનલાઇન ખરીદવાclick 


Memory– આ સ્માર્ટફોનમાં 64GB અને 128GBની UFS 2.2 સ્ટોરેજ આપવામાં આવી છે. તેને વધારીને 512GB કરવામાં આવી છે.

Security – પ્રોટેક્શન માટે સાઈડ ફિંગર સેન્સર અને ફેસ અનલોક આપવામાં આવ્યું છે.


Read More »

Saturday 24 December 2022

BSF Veterinary Assistant Surgeon Recruitment 2022

Border Security Force (BSF) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below for BSF Veterinary Assistant Surgeon Recruitment. Keep checking regularly to get the latest updates. 

BSF Veterinary Assistant Recruitment 2022


Job Details:
Posts:

 • Veterinary Assistant Surgeon

Total No. of Posts:

 • 20

Educational Qualification

 • Please read Official Notification for Educational Qualification details.


Selection Process: 

 • Candidates will be selected based on an interview.


How to Apply ?: 

 • Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Job Advertisement: Click Here

Official website: Click Here

Apply Online: Click Here


Important Dates:

 • Starting Date of Online Application: 11-12-2022
 • Last Date to Apply Online: 09-01-2023
Read More »

Friday 23 December 2022

PATTERN LOCK – Unlock Tricks

PATTERN LOCK SCREEN is free lock screen app on Android mobile, your privacy protection.

With pattern lock screen protects your Android phone, secure and customizable Lock Screen App for free with various Beautiful Wallpaper.

Creates lock patterns for use with Android’s built-in pattern lock. This program provides generation of patterns only, as Android does not allow programs to set the lock pattern for security reasons.

Features:

– Random pattern generation

– Variable minimum and maximum path length

– Practice mode

– Shortcut to Android Security Settings for quick pattern setting

With pattern lock screen you can use passwords such as squares, triangles, letters, etc… you also use numbers as passwords for your mobile phone.

You can choose your photo from gallery for background image in lock screen

We also support some types of lock screen as:

-Pattern lock screen

-Password lock screen

-Pin code screen 

* APPLOCK

With Pattern lock screen you can lock any apps to protect your privacy

*ALARM CLOCK – SET TIMER- STOP WATCH

With Pattern lock screen also help you wake up on time.

It’s smart, free, customizable & wakes you up slowly, naturally in a gentle way

*VAULT

Vault is a mobile app designed to hide private photos, videos on your phone.

We also support the flashlight on the lock screen.

Really simple and easy to use our Pattern lock screen.

We will update constantly to bring the best benefits to users.

Read News in Gujarati

Read More »

Tuesday 20 December 2022

Free Medical Aid Scheme Gujarat Application Form

Free Medical Aid Scheme Gujarat Application Form


Free Medical Aid Scheme: Some population in state are not able to buy prescribed medicines,nutritious food, injections etc during the diseases like TB, cancer etc. due to their weak economic condition government have Free Medical Aid Scheme. Here we share full guide about Free Medical Aid Scheme gujarat so needy person can get the benifits.

Free Medical Aid Scheme Gujarat


All patients of any religion and caste belonging to the state of Gujarat and suffering from serious diseases like TB, leprosy, and cancer treatment are eligible for this medical assistance scheme. As per the government rules, some documents are required to be submitted along with this form. The form verifies under the health department of the district Panchayat and when its approved patients get money in a bank account.


Under the medical aid, scheme patient is get rs 500 per month directly in their bank account. this assistance will be available to them as long as the TB patient continues their treatment. Cancer patients get 1000 rupees per month under this scheme.


Documents List Free Medical Aid Scheme:

 • Ration card
 • Copy of TB card if TB patient
 • Income Certificate (by competent authority)
 • An instance of Caste by Competent Authority
 • Patient's Aadhaar Card
 • Copy of LC in case of no caste instance
 • Patient's bank Passbook

Income Limit::


The income limit for availing benefits under Free Medical Aid Scheme is fixed by the Government its not more than 1,20,000 in rural areas and 1,50,000 in urban areas.

Medical Aid Scheme Application Form pdf 1
Medical Assistance Scheme Application Form (Scheduled Caste)


If you like the Free Medical Aid Scheme information then share it more and more Friends. Now Day's People are suffering from many types of diseases in the society like TB cancer, if you don't need this application form then share this article in every group of the society so thais information reached needy people.
Read More »

Indian Oil Corporation Limited (IOCL) Recruitment for 1700+ Apprentice Posts 2022

Indian Oil Corporation Limited (IOCL) Recruitment for 1700+ Apprentice Posts 2022


The Indian Oil Corporation Limited (IOCL) has released an employment notification inviting candidates to apply for the positions of 1700+ Apprentice. This is a great chance for interested candidates who are looking for IOCL Recruitment for 1700+ Apprentice Posts 2022.for more details read below article.

Job details of iocl 2022

Total Posts: 1700+ Posts
Posts Name: Apprentice
Educational Qualification, Age Limit & Other Details: Please Read Official Notification.
How to Apply: 
 • Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website.

Impotant Link 
Advertisement: English: Click Here 
Hindi: Click Here
Apply Online: Click Here
More Details: Click Her
Read More »

Sunday 18 December 2022

Know How Many Mobile Numbers registered on your IDs using TAF COP Portal @tafcop.dgtelecom.gov.in

Know How Many Mobile Numbers registered on your IDs using TAF COP Portal @tafcop.dgtelecom.gov.in, The Department of Telecommunications (DoT) has taken several measures to ensure proper allocation of telecom resources by Telecom Service Providers (TSPs) to subscribers and protect their interests in ensuring reduction of frauds. As per existing guidelines, individual mobile subscribers can register up to nine mobile connections in their name.

Know How Many Mobile Numbers registered on your IDs using TAF COP Portal @tafcop.dgtelecom.gov.in

TAF COP Portal facilities

 1. Subscribers having more than nine multiple connections in their name will be intimated by SMS.
 2. Subscribers having more than nine multiple connections in their name can – Click here, to take necessary action.
 3. Go check the status Click here to login with your number and enter the “Ticket ID Ref No” in the “Request Status” box.

How to Know the Number of SIMs on your Name?

 1. To find the Number of SIMs registered on your Names, the You should visit the Official TAFCOP Portal tafcop.dgtelecom.gov.in.
 2. On the TAP- COP Home Page, the You should enter their 10 digits Mobile Number and click on the Request OTP button.
 3. Next, the You should enter the OTP and validate the OTP by hitting the Validate button.
 4. After validating the OTP, the You will get the List of Mobile Numbers which are registered on your IDs and Name.

If you have more than one Number registered on your Aadhar Number, You can select the Mobile number and track the Report. Or else, block the SIM Card.

Important Link

Know No. Of SIMS on your IDs (tafcop.dgtelecom.gov.in)

The TAF COP Portal has been developed to help subscribers, check the number of mobile connections working in their name, and take necessary action for regularising their additional mobile connections if any. However, the primary responsibility of handling the Customer Acquisition Form (CAF) lies with the service providers.

Read More »

National institute of Open Schooling

National institute of Open Schooling


The National Open School (NOS) was established in November 1989 by the Ministry of Human Resource Development (MHRD) of the Government of India in November 1989 in pursuance of the 1986 National Policy on Education. . NIOS offers a number of vocational, life-enhancing and community-oriented courses in addition to general and academic courses at the secondary and senior secondary levels. It also offers elementary level courses through its Open Basic Education Programs (OBE). The Government of India, by gazette notification, has the right to inspect and certify NIOS up to pre-degree level courses registered with it which are academic, technical or vocational. Association of Indian Universities, letter no. EV / 11 (354) / 91/25 July, 1991 issued the equivalence of NIOS Senior Secondary Certificate Examination.

Vision: Sustainable inclusive education with universal and flexible access to quality school education and skill development.

Mission: (i). To provide relevant, ongoing and holistic education up to pre-degree level through open and distance learning system. (ii) Contribute to the universityisation of school education. (iii) Meeting the educational needs of priority target groups for equality and social justice

Quality Policy: National National We are committed to providing excellent, sustainable, inclusive and flexible education up to pre-degree through the Open Pun and Distance Learning (ODL) mode of the National Institute of Open Schooling (NIOS) and ensuring student satisfaction. And continuous improvement of our quality management system.

All Information at one call - User friendly Learner Support Centre- JUST DIAL 1800 180 9393 (Toll Free)


The success of any Open Learning institution like NIOS lies in its responsiveness to the changing needs and aspirations of its clientele group. The technological advances have increased the aspirations of the learners from the institutions and the institutions, today, depend heavily on technology of various types to deal with its learners. In order to facilitate its learners/client group for their transactions/ interactions with NIOS, a Learner Support Centre (LSC) has been set up at NIOS HQ at NOIDA and has started functioning from February 2009. The Learner Support Centre functions as a Multi-mode Response Centre.

The Learner Support Centre is using different modes of communication to respond to the queries of learners regarding their educational, health and social concerns in a time bound framework.

The queries are addressed through:

IVRS driven response system
Telephony driven response system
Web driven response system including E-mails
SMS driven response system

The Learner Support Centre will Provide the following:

From 9:30 AM to 5:30 PM - Supported by Executives
From 05:30 PM to 9:30 AM - Supported by IVRS


What are documents required for admission?
What is the admission fee structure?
What is the status of my admission?
When will I get my identity card?
How will I get my study material?
Which is my allotted study centre?
When is my first study examination?
Where to submit my TMA?
How and when to submit my examination fee?
When is my result coming? ------- and many more
Read More »