સુરત શહેર જિલ્લાની 16 બેઠક પૈકી 6 પર જામશે ત્રિપાંખીયો જંગ, વાંચો-સાચવી રાખો અને શેર કરો આ યાદી

રાજકોટ શહેર-જિલ્લાની 8 બેઠક પૈકી 5 પર જામશે ત્રિપાંખિયો જંગ, વાંચો-સાચવી રાખો અને શેર કરો આ યાદી

કચ્છ જિલ્લાની 6 બેઠક પર જામશે ત્રિપાંખીયો જંગ, માંડવી બેઠક પર ભાજપના અનિરુદ્ધ દવે પ્રથમ વખત ચૂંટણી લડશે